Товаро-разтоварни операции
УслугиТоваро-разтоварни операции

А Логистикс ежедневно обработва големи количества товари и стоки. Товаренето и разтоварването са основни операции при изпращането и получаването им.

 

За ефективни услуги е необходима много добра организация на товаро-разтоварните операции. А организацията, която постига А Логистикс, се дължи на организация на кадрите и на използването на технологии за по-интензивно товарене и разтоварване и същевременно с грижи за състоянието на товарите и стоките, които се обработват.

 

От 01.01.2023 г. А Логистикс разширява своята товаро-разтоварна дейност на палетизирани и непалетизирани стоки и нестандартни каси, палети и скари с тегло от 500 кг. до 10 000 кг.

 

На покрита складова площ от 4500 кв.м. и открита площ от 2000 кв.м. може да предложим на нашите клиенти и партньори комплексни услуги - транспортиране, консолидирани, складиране и претоварване на конвенционални и специализирани товари: палетизирани, непалетизирани, извънгабаритни, тежки с нестандартни размери и др. 

 

Също така дейността ни е насочена и към клиенти, които се нуждаят от специфични логистични услуги като комисиониране, асемблиране, етикетиране, фолиране с термофолио, подреждане в кашони, облепване, комисиониране и фолиране на палети и експедиция.

 

Оборудване за товаро-разтоварни операции

За товаро-разтоварните операции, които извършваме, А Логистикс разполага с 10-тонен кран и 7-тонен мотокар.

10-тонният двукратен мостови кран за повдигане, товарене и разтоварване на тежки и големи товари е с три режима на работа и наземен контрол. Теглото на повдигане е 5T+5T ~ 20+20T, а размахът е 10,5m-31,5m, което дава възможност да се претоварват товари с различни размери и тегло.

 

7-тонният мотокар е с хидравлично устройство, предотвратяващо рязкото спускане и удар на товарите и увеличен въртящ момент за по-добро ускорение и възможност за преодоляване на наклоните. Основната му товароподемност е 7000 kg при център на тежестта на товара 600 mm, което го прави универсално приложим за товари с различни габарити и тегло.

 Товаро-разтоварни центрове

В логистичните складове се поддържат товаро-разтоварни центрове. В тях се използват съвременни технологии за по-бързо извършване на дейностите. Персоналът на А Логистикс поддържа непрекъсната организация в складовете за извършване не само на планирано товарене и разтоварване за редовни групажни превози, но и на комплектни товари на отделни клиенти.Товаро-разтоварни операции при използване на интермодален транспорт

Интермодалният транспорт е една от основните комбинации на логистични маршрути в дейността на А Логистикс. Комбинирането на два вида транспорт, което е най-честото решение, съкращава времето за превозване и снижава общата стойност на транспорта за клиентите. При прехвърлянето на товарите и стоките от единия вид транспорт към друг, най-често от воден транспорт към автомобилен или железопътен, товаренето и разтоварването са много важни преходни етапи. Служителите на А Логистикс организират тези етапи за достатъчно бързо извършване, като се внимава за целостта и доброто състояние на опаковките на товарните единици и на съдържанието им.Принципите, които А Логистикс спазва при товаро-разтоварните операции


•    Наблюдаване на продуктите, които се товарят и разтоварват, за да се осигури бързо реагиране при необходимост
•    Независимо от вида транспортно средство, на или от което се извършва товаренето, вниманието към товарните единици е еднакво високо
•    Спазват се всички изисквания за безопасност както на товарите, така и на персоналаПроверяването е една от основните дейности при товаро-разтоварните дейности и при подготвянето им


При товаренето и разтоварването на товари и стоки редовно се проверяват:


Използването на конвейерни линии за бързо товарене и разтоварване, с грижа за товарите и стоките

За бързото товарене и разтоварване голям принос имат конвейерите. Опакованите единици за товарене в транспортните средства бързо се придвижват пл лентите. Съвременните конвейери са с ниско потребление на енергия и така общите разходи не се повишават значително.Бъдещето на конвейерните механизми – електронните двигатели

В бъдеще се предвиждат електронни двигатели, с интегрирана електроника, които още повече ще улеснят управлението на конвейерите с много нисък разход на електричество за използването им.