Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Товаро-разтоварни операции

А Логистикс ежедневно обработва големи количества товари и стоки. Товаренето и разтоварването са основни операции при изпращането и получаването им. За ефективни услуги е необходима много добра организация на товаро-разтоварните операции. А организацията, която постига А Логистикс, се дължи на организация на кадрите и на използването на технологии за по-интензивно товарене и разтоварване и същевременно с грижи за състоянието на товарите и стоките, които се обработват.

 Товаро-разтоварни центрове

В логистичните складове се поддържат товаро-разтоварни центрове. В тях се използват съвременни технологии за по-бързо извършване на дейностите. Персоналът на А Логистикс поддържа непрекъсната организация в складовете за извършване не само на планирано товарене и разтоварване за редовни групажни превози, но и на комплектни товари на отделни клиенти.Товаро-разтоварни операции при използване на интермодален транспорт

Интермодалният транспорт е една от основните комбинации на логистични маршрути в дейността на А Логистикс. Комбинирането на два вида транспорт, което е най-честото решение, съкращава времето за превозване и снижава общата стойност на транспорта за клиентите. При прехвърлянето на товарите и стоките от единия вид транспорт към друг, най-често от воден транспорт към автомобилен или железопътен, товаренето и разтоварването са много важни преходни етапи. Служителите на А Логистикс организират тези етапи за достатъчно бързо извършване, като се внимава за целостта и доброто състояние на опаковките на товарните единици и на съдържанието им.Принципите, които А Логистикс спазва при товаро-разтоварните операции


•    Наблюдаване на продуктите, които се товарят и разтоварват, за да се осигури бързо реагиране при необходимост
•    Независимо от вида транспортно средство, на или от което се извършва товаренето, вниманието към товарните единици е еднакво високо
•    Спазват се всички изисквания за безопасност както на товарите, така и на персоналаПроверяването е една от основните дейности при товаро-разтоварните дейности и при подготвянето им


При товаренето и разтоварването на товари и стоки редовно се проверяват:

  • складовете и товаро-разтоварните центрове, за поддържане на подходвщи условия за товаро-разтоварни дейности
  • външният вид на товарните единици
  • чистотата на транспортните средства – ремаркета, каросерии, трюмове и т.н.
  • документите, придружаващи пратките, които се товарят или разтоварват
  • достатъчната защита на натоварените пратки от природните условия, с покрития като брезент


Използването на конвейерни линии за бързо товарене и разтоварване, с грижа за товарите и стоките

За бързото товарене и разтоварване голям принос имат конвейерите. Опакованите единици за товарене в транспортните средства бързо се придвижват пл лентите. Съвременните конвейери са с ниско потребление на енергия и така общите разходи не се повишават значително.Бъдещето на конвейерните механизми – електронните двигатели

В бъдеще се предвиждат електронни двигатели, с интегрирана електроника, които още повече ще улеснят управлението на конвейерите с много нисък разход на електричество за използването им.Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти