Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Митнически агент София

Възползвайте се от новата услуга на А Логистикс за митническо представителство. С нея осигуряваме необходимите митнически документи, подаване на необходими за различните случаи документи, плащане и възстановяване на мита, електронно деклариране на стоки, услуги, свързани с митническо складиране.

 

митнически агент софия

 

Услуги, свързани с поставяне под митнически режими и свързани с тях процедури

 

Услугите ни включват поставяне на стоки под следните митнически режими:

 • Внос/допускане за свободно обръщение;
 • Износ/ временен износ;
 • Специални режими - външен и вътрешен транзит;
 • Митническо складиране;
 • Свободни зони;
 • Временен внос;
 • Специфична употреба;
 • Активно усъвършенстване.

 

Освен това извършваме и:

 • Реекспортиране;
 • Електронно деклариране;
 • Заплащане на дължимите митни сборове и други държавни вземания и обезпечаването им. 

 

 

Митническо представителство от А Логистикс – изготвяне на документи

 

Ние изготвяме следните документи за клиентите ни, които имат нужда от митническо представителство:

 • Изготвяне на заявления за разрешения;
 • Изготвяне и подаване на декларации за временно складиране;
 • Регистриране и получаване на EORI номер като идентификационен номер в митническите пунктове.

 

 

Видове заявления за разрешения, които изготвяме

 

Изготвяме следните заявления за издаване на разрешения:

 • За опростена декларация при редовно ползване;
 • За предоставяне на статус на одобрен изпращач, за поставяне на стоки под режим съюзен транзит;
 • За вписване в отчетността на декларатора;
 • За общо обезпечение за специални режими, които не са транзитни, включително с намален размер;
 • За допускане на безмитен внос, включително подписване на всички документи свързани с упражняване на правата, което това пълномощно предоставя;
 • За възстановяване на вносни и износни мита;
 • За опрощаване на вносни и износни мита;
 • За одобряване на местата за представяне на стоки, с изключение на митническите учреждения;
 • За заявления, свързани със складиране:

- за опериране и управление на съоръжение за митническо складиране;

- за опериране и управление на съоръжение за временно складиране;

- за одобряване на места за временно складиране на стоки (тук не се включват съоръженията за временно складиране)

 • За ползване на следните режими:

- активно усъвършенстване;

- пасивно усъвършенстване;

- временен внос;

- специфична употреба. 

 

 

Регистрация на EORI номера и получаването им

 

При представяне на документите пред митницата обикновено се изисква EORI номер. Това е номер за регистриране и идентификация, който се предоставя на икономически оператори и на физически лица. 

 

EORI номерът се използва при всички митнически и акцизни дейности. Предоставянето му е задължително при митническите процедури на във всички страни-членки на Европейския съюз. 

 

Най-често EORI номерът се изисква, когато трябва да се освобождават куриерски пратки със стойност над 30 лева или пощенски пратки, чиято стойност е над 150 евро.

 

EORI номерът може да се получи по два начина. И при двата не е необходимо да се заплаща такса. Първият начин е чрез подаване на заявление на хартиен носител в митническо учреждение и представяне на документ за самоличност, а вторият – по електронен път, чрез портала на Агенция „Митници”, като за него се изисква регистрация в портала и квалифициран електронен подпис.  

 Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти