Митнически агент София
УслугиМитнически агент София

Възползвайте се от новата услуга на А Логистикс за митническо представителство. С нея осигуряваме необходимите митнически документи, подаване на необходими за различните случаи документи, плащане и възстановяване на мита, електронно деклариране на стоки, услуги, свързани с митническо складиране.

 

митнически агент софия

 

Услуги, свързани с поставяне под митнически режими и свързани с тях процедури

 

Услугите ни включват поставяне на стоки под следните митнически режими:

 

Освен това извършваме и:

 

 

Митническо представителство от А Логистикс – изготвяне на документи

 

Ние изготвяме следните документи за клиентите ни, които имат нужда от митническо представителство:

 

 

Видове заявления за разрешения, които изготвяме

 

Изготвяме следните заявления за издаване на разрешения:

- за опериране и управление на съоръжение за митническо складиране;

- за опериране и управление на съоръжение за временно складиране;

- за одобряване на места за временно складиране на стоки (тук не се включват съоръженията за временно складиране)

- активно усъвършенстване;

- пасивно усъвършенстване;

- временен внос;

- специфична употреба. 

 

 

Регистрация на EORI номера и получаването им

 

При представяне на документите пред митницата обикновено се изисква EORI номер. Това е номер за регистриране и идентификация, който се предоставя на икономически оператори и на физически лица. 

 

EORI номерът се използва при всички митнически и акцизни дейности. Предоставянето му е задължително при митническите процедури на във всички страни-членки на Европейския съюз. 

 

Най-често EORI номерът се изисква, когато трябва да се освобождават куриерски пратки със стойност над 30 лева или пощенски пратки, чиято стойност е над 150 евро.

 

EORI номерът може да се получи по два начина. И при двата не е необходимо да се заплаща такса. Първият начин е чрез подаване на заявление на хартиен носител в митническо учреждение и представяне на документ за самоличност, а вторият – по електронен път, чрез портала на Агенция „Митници”, като за него се изисква регистрация в портала и квалифициран електронен подпис.