Управление на върнати стоки
УслугиУправление на върнати стоки

Възможностите за връщане на стоки вече се приемат като абсолютна необходимост, когато тези стоки са купени чрез електронна търговия и при получаването им клиентите установяват, че са неподходящи за нуждите им. Освен това при установяване на дефекти клиентите имат възможност да върнат стоките и да получат нови, без дефекти, или да им бъде възстановена съответната заплатена сума.

 

Управление на върнати стоки

 

Обърнете се към А Логистикс за управление на върнати стоки, с транспорт обратно до производителите, превози на върнати стоки за рециклиране и преработване.

Но управлението на върнати стоки е не само грижа за удовлетворяване на клиенти, а и фактор, който допринася за по-голяма гъвкавост на цялата верига на доставки. Затова все повече търговци осъзнават включването на това управление в цялостната си дейност.

Нещо повече, при правилно осъществяване на управлението с обратни логистични услуги от А Логистикс фирмите могат да увеличат пазарния си дял и следователно целия си оборот.


Връщането на стоки – разход, който в дългосрочен план води до приходи

С управлението на върнатите стоки чрез комисиониране клиентите на А Логистикс могат да установят как да подобрят процеса на търговията си, за да постигнат приходи в дългосрочен план.


Изграждане на по-голямо доверие у клиентите

Когато клиентите установяват, че при необходимост от връщане на дадена стока търговецът проявява разбиране, гъвкавост и осъществява връщането бързо и без проблеми, това поставя основите на по-голямо доверие; клиентите споделят за удовлетворението си с други клиенти, приятели и т.н., което е безценна реклама за търговеца.


Върнатите стоки могат да се използват, като се обработят или се оставят в вида, в който са, с дефекти, според естеството им. Преработените стоки или стоки с леки дефекти могат да се предлагат отново на ниски цени, като така се компенсират част от разходите.


Управлението на върнати стоки от А Логистикс пести средства и в друго отношение

Законодателството на ЕС поставя изисквания пред търговците за поемане на отговорност за стоките по отношение на намаляването на отпадъци. Цените за изхвърляне на стоки, които не са необходими, на съответните сметища са много високи. Освен разходите изхвърлянето на стоки създава неблагоприятно впечатление у клиентите.


Върнатите стоки стават все повече с увеличаването на дела на електронната търговия

Вече не само големи и средни, а и множество малки търговци предлагат стоки за електронна търговия. От друга страна, изискванията на клиентите растат непрекъснато. Тези фактори увеличават броя на върнати стоки. Търговците могат да разчитат на А Логистикс за управление на превозите на тези стоки.


С връщането на стоки някои компании се грижат за намаляване на замърсяването

Рециклирането на материали е един от водещите принципи в съвременното производство и услуги. Някои фирми приемат от клиенти използвани стоки, произведени от тях, за да ги рециклират и произведат други стоки. Добре познат пример за това е фирма Nike, която приема стари обувки, произведени от фирмата, а след рециклирането им се произвеждат топки.

Това рециклиране и производство на нови стоки не е евтино, но както вече посочихме, допринася за популярността и имиджа на фирмите. В много видове производство се използва голям брой материали, така че решението за рециклиране е много подходящо.