Управление на поръчките
УслугиУправление на поръчките

Поръчките са основата, върху която се организират и изпълняват логистичните услуги. Във връзка с тях се осъществява и основният поток от информацията, предавана с различните начини за комуникация.

 

При приемането на поръчки от служителите на А Логистикс се спазва принципът за внимателно записване и проверяване отново на данните. Верните данни са гаранция за изпълнението на поръчките без проблеми.

 

Управление на поръчките

 


Обхватът на управлението на поръчките

Управлението на всички поръчки, постъпили от клиенти на А Логистикс, включва не само приемането на всяка поръчка и информационното й обработване. Поръчките се следят до момента, в който фактурите и другите документи, свързани с дадения превоз, бъдат получени от клиента.

 

Документите, които се обработват в тази връзка, са обект на внимателно и подробно следене, проверка и обработване.


Приемането на поръчките

Приемането на всяка поръчка може да се извърши в офиса на А Логистикс, а може и наши служители да отидат до офиса или производственото звено, или дома на клиента, за да вземат пратката.

 

Предлаганата от нас услуга за доставки от врата до врата пестят време на клиентите и управлението на поръчките започва от момента, в който ги поемем. При приемане на пратки от вашия дом, офис, производствено звено започва управлението на поръчката за превоза на пратката ви от А Логистикс.

 

За всеки клиент и всяка поръчка предлагаме индивидуален вариант на управление, според вида на поръчката и изискванията на клиента.

 


Времето за обработване на поръчките – още една важна част от управлението

Времето, за което се обработва дадената поръчка, зависи от ефективността на управлението. При добра организация и сътрудничество, които осъществява персоналът на А Логистикс, този период на обработване се свежда до възможно най-кратко време.

 

Ние знаем, че общият срок за доставяне на пратките, особено на комплектни товари, зависи от това, колко бързо обработваме документите и другите данни свързани с поръчките, и колко бързо и организирано комуникираме с клиентите и помежду си.


Фактурирането

А Логистикс извършва фактуриране или след комплектуването на дадената поръчка, или предварително, преди да се комплектува поръчката.

 

Управлението, което се осъществява за поръчките, изпреварва и след това съпровожда превозите

 Информацията, която е обработена за поръчките, се изпраща до офисите в крайните дестинации, за да могат да организират работата си при получаването на пратките. Така офисите, които трябва да получат пратките, имат необходимия период от време, за да планират и както да разпределят намиращите се при получаването на информацията товари, така и да осигурят място за новите пратки преди пристигането им. Така организацията се извършва навреме, предварително.

След това документите съпровождат пратките, като служат за удостоверяване на съдържанието и на крайните дестинации при необходимост от проверки. Освен това при необходимост от складиране в междинни дестинации с помощта на документите се постига по-бързо обработване на пратките.

Съпровождащата информация дава възможност и за проследяване на пратките по логистичната мрежа. Така клиентите могат да получават по всяко време информация за това, къде се намират пратките им във всеки момент. Това е услуга, особено важна и търсена от клиентите на А Логистикс.