Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Транспорт и логистика

Едно от класическите определения за логистика е: бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация и капиталови потоци.

 

За да се извърши това в съвременната силно конкурентна бизнес среда, е нужна все по-изчерпателна информация и модерни системи за комуникация и контрол.

 

Транспортът основна роля в изпълнение на целите на логистиката. Затова е важно, когато правите избор на фирма, която да извършва тази дейност, той да е правилен.


А Логистикс е специализирана в международен транспорт и логистика на различни товари. Ние помагаме на нашиете клиенти чрез качествени спедиторски и логистични услуги в автомобилния, морски и въздушен транспорт.

 

А Логистикс осигурява:

 

 • Непрекъснат поток на доставките на всякакъв вид товари до всички наши дестинации. Поемаме както товари с малък обем (един палет), така и големи товари, които се превозват със специализиран транспорт;
 • Най-добрият маршрут за доставката на стоките, което води до намаляване на транспортните разходи. За целта А Логистикс използва програмни продукти, чрез които се изготвят маршрути, които най-добре отговарят на нуждата на клиента;
 • Оптимално натоварване на транспортните средства, за да може да се превози максимален обем продукция, стоки, материали, което води до по-ниски разходи на единици превозен товар;
 • Механизация на товаренето и разтоварването, което води до намаляване на общото време на превоз, а оттам и на транспортните разходи;
 • Внимание към товара на клиента. Недопущане на деформации, счупване, похабяване или злоупотреби с товарите;
 • А Логистикс разполага с добра складова база, където може да се складират стоки за по-кратък или по-дълъг период. Извършване на консолидация и деконсолидация на товарите. В складовата база има отделено място и за съхранение на бързооборотни стоки, а също и за съхранение на опасни товари;
 • Ако нещо се случи със стоката на клиента при осъществяване на транспорта и логистиката, фирмата  поема отговорност за претърпените щети;
 • Модерна система за наблюдаване на статуса на вашата пратка. Може в реално време да се свържете към нашия сървър от всяка точка на света и видите къде е превозното средство. Да видите изминатото разстояние и консумацията на гориво, както и графично изобразяване на маршрута.

 

 


 

 

А Логистикс предлага на своите клиенти комплексни проекти за цялостен транспорт и логистика, което включва:

 • Изготвяне на план за цялостното логистично осигуряване, което да е напълно съобразено с индустрията, в която фирмата клиент извършва своята дейност. Детайлното познаване на сферата на дейност помага за изработване на оптимален план и предоставяне на качествена услуга;
 • Осигуряване на материални бази, за складиране на всякакъв вид стоки, транспортни средства за транспорт и логистика на всякакви стоки и товари ѝ всичко останало, което е нужно за разпределението на товарите до крайната точка;
 • Обработване на заявки, инвентаризация и вземане на плащанията при доставката на товарите;
 • Пълна прозрачност на извършваните дейности, което позволява на клиентите да следят цялостния процес и правят предложения или забележки относно изпълнението на логистичната дейност;
 • Даване на редовни отчети с детайлна информация за всичко свързано с логистичната дейност;
 • Финансови доклади за извършените разходи по логистичната дейност.


Ако имате нужда от транспортни или логистични услуги -  А Логистикс е вашия надежден партньор.
 

Още за транспорт и логистика може да прочетете в предоставения слайд от сайта www.slides.bg.

 

 Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти