Специализиран транспорт
УслугиСпециализиран транспорт

Логистика на текстил и конфекция на закачалки

 

логистика на текстил и конфекция на закачалкиЕкспресни доставки на различни по обем партиди конфекция с модерни специализирани автомобили. Изпращане и доставка на мостри. Транспорт на материали за производството. Консолидиране и дистрибуция на готовата продукция - както дрехи на закачалки така и опаковани в кашони. Директна доставка до магазин или склад на клиента. Гарантирани срокове на доставка.

 

 

За повече и по-конкретна информация изпратете вашето запитване.

 

 

Доставки в определен ден или в определен час. Складиране. Предлагаме и превоз на групажни пратки от дрехи на закачалки.

 

Транспорта на текстил и конфекция на закачалки е силно специализиран и най-важната цел е осигуряването на здравината и предпазването от нараняване/намачкване на дрехите през целия път. За целта те се третират от квалифициран за целта персонал. Те трябва да пристигнат до крайната си точка по най-бързият начин и в отличен търговски вид, така че да са готови за моментално окачване за продажба. За да подсигурим всичко това, ние се грижим за всички фази на транспортирането, от товаренето, през самия транспорт до доставката в крайната точка на сътветната дестинация -  АнглияИталия, Великобритания, Испания, Ирландия и др.
 
Превоз на стаки под температурен режим


Експресни доставки, възможност за превоз на групажни пратки.

Стоките, които се нуждаят от превоз при температурен режим са т.нар. бързоразвалящи се стоки.

 

Превозът на такива стоки е определено в Спогодба за международен превоз на бързоразвалящи се хранително стоки и специалните транспортни средства, предназначени за тези превози. Според тази спогодба, а и за да се запази качеството на превозваните продукти, е от изключителна важност да се спазва стриктен контрол върху температурата на товарното помещение по време на превоз, товарене и разтоварване.

 

За бързоразвалящи се стоки се смятат всякакви хранителни продукти от животински или растителен произход, който имат много кратък срок на годност при обикновена температура. Затова и тези продукти се съхраняват и транспортират при строго определен температурен режим с постоянен мониторинг.

 

Самият превоз на такива стоки сам по себе си е деликатна транспортна дейност и по-други фактори. А именно, че всяка една допусната грешка в документацията или пропуск при температурните условия, както и забавяне могат да доведат до разваляне на товара, отказване за внос от съблюдаващите органи или получателят да не приеме стоката, като всички щети трябва да бъдат поети от превозвача. Именно по тези причини ние имаме добре обучен колектив, който умее да борави с такъв вид стока и да осигури безпроблемен превоз на стоки под температурен режим. При нас Вие може по всяко време да проследявате статуса на вашата пратка.

 

Превоз на извънгабаритни товари


извънгабаритни товари от А ЛогистиксТежки товари и товари с извънгабаритни дължини/ширини

 

Както вероятно ви е известно, в Европейския Съюз има определени правила за максималните размери и тегла, които са позволени за товарния автомобилен транспорт. Всички товари, превишаващи тези предписания, влизат в графа „извънгабаритни товари” и за тях са нужни разрешителни за превоз, които се издават от националните или регионалните власти.

 

Във всяка една страна има различни процедури по издаването на тези разрешителни, но е факт, че те се изискват навсякъде. В тези разрешителни влизат ограничения като точните размери и тегло на превозваният товар, време на превозване, точен маршрут, позволена скорост и други конкретни детайли за превоза. Разбира се, това в голяма степен утежнява превоза на извънгабаритни товари от гледна точка на организация и разбира се цена и трябва да имате това предвид, ако имате желание да превозвате такива товари.

 

Всеки в сферата може да ви осигури превоз на обикновен товар, но не е по възможностите на всеки да превози извънгабаритен. Такива превози са специфични, изискват нужната организация, превозна техника, знания относно този вид превози и подходящата фирмена организация.