Превоз по море
УслугиПревоз по море

Осъществяваме превоз на цели и групажни товари с контейнери от и до основните световни пристанища.

Изпратете запитване за оферта, за да изберем оптималното решение за вашите товари.

 

 
 
• FCL - цели контейнерни товари (20`, 40`, HQ, Open top)


FCL – Full Container Load. Транспортиране на цели контейнери на клиентите в различни размери. При този вид транспорт целият обем на контейнера се заема от товар на един клиент.

 

• LCL - редовни линии за групажни контейнери от/до всички континенти
 

LCL – Less-than-Container-Load. При този вид превоз един контейнер се запълва с товарите на двама или повече клиенти, като те се консолидират при пращане на контейнера и деконсолидират при неговото пристигане, което е част от нашите други услуги.

 

• Вътрешна колекция и обработка в отправно пристанище


Това значи, че ние ще вземем товара от мястото, където сте го складирали и ще превозим до отправното пристанище и ще го обработим.

 

• Консолидация
Ще подготвим вашият товар и ще го натоварим според превозния план, който сте избрали.

 

• Комбиниран транспорт Суша-Море


Ние ще се погрижим за всичката нужна логистика, за да ви предложим мултимодален транспорт суша-море, така че да извършим цялостният превоз и да ви спестим пари.

 

Морският транспорт играе много важна роля в транспортните капацитети на страната. Той се използва предимно за превоз на обемни и тежки товари на големи разстояния. Морският транспорт е най-евтиният вид транспорт, поради факта, че се превозва голямо количество товар наведнъж.

 

Развитието на превоза по море в България в голяма степен дължи развитието си на излаза на Черно море, както и на р. Дунав за речния транспорт. Водният транспорт обхваща както транспорта по море, така и речният транспорт. Макар че в България речният транспорт по Дунава не е развит до своето оптимално ниво, съществуват Европейски програми, които целят точно това и след време може да очакваме и развитие в тази сфера.

 

Както вече казахме, водният транспорт е най-евтиният, а освен това и най-добре отговаря на международните екологични изисквания и по тези причини, както и възможността да се превозват големи товари, без това да натоварва транспортната инфрастуктура, правят морският транспорт най-използваният вид транспорт, покриващ около 70% от транспорта на стоки в глобален мащаб.

 

За България частта на морския транспорт е около 2/3 от международната търговия на страната. Като се вземе и предвид либералност на нашата икономика, силната ефективност на морския транспорт заема много важна роля в развитието на икономиката ни, както и по-конкретно на всички отрасли, работещи предимно с вносни стоки или разчитащи на износ, за да реализират своето производство.


Товарооборотът, преминаващ през българските пристанища нараства плавно през последните няколко години, като това се дължи най-вече на общия икономически ръст на държавата ни.