Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Превоз по море

Осъществяваме превоз на цели и групажни товари с контейнери от и до основните световни пристанища.

 

превоз по море с А ЛогистиксИзпратете запитване за оферта, за да изберем оптималното решение за вашите товари.
 
• FCL - цели контейнерни товари (20`, 40`, HQ, Open top)


FCL – Full Container Load. Транспортиране на цели контейнери на клиентите в различни размери. При този вид транспорт целият обем на контейнера се заема от товар на един клиент.

 

• LCL - редовни линии за групажни контейнери от/до всички континенти
 

LCL – Less-than-Container-Load. При този вид превоз един контейнер се запълва с товарите на двама или повече клиенти, като те се консолидират при пращане на контейнера и деконсолидират при неговото пристигане, което е част от нашите други услуги.

 

• Вътрешна колекция и обработка в отправно пристанище


Това значи, че ние ще вземем товара от мястото, където сте го складирали и ще превозим до отправното пристанище и ще го обработим.

 

• Консолидация
Ще подготвим вашият товар и ще го натоварим според превозния план, който сте избрали.

 

• Комбиниран транспорт Суша-Море


Ние ще се погрижим за всичката нужна логистика, за да ви предложим мултимодален транспорт суша-море, така че да извършим цялостният превоз и да ви спестим пари.

 

Морският транспорт играе много важна роля в транспортните капацитети на страната. Той се използва предимно за превоз на обемни и тежки товари на големи разстояния. Морският транспорт е най-евтиният вид транспорт, поради факта, че се превозва голямо количество товар наведнъж.

 

Развитието на превоза по море в България в голяма степен дължи развитието си на излаза на Черно море, както и на р. Дунав за речния транспорт. Водният транспорт обхваща както транспорта по море, така и речният транспорт. Макар че в България речният транспорт по Дунава не е развит до своето оптимално ниво, съществуват Европейски програми, които целят точно това и след време може да очакваме и развитие в тази сфера.

 

Както вече казахме, водният транспорт е най-евтиният, а освен това и най-добре отговаря на международните екологични изисквания и по тези причини, както и възможността да се превозват големи товари, без това да натоварва транспортната инфрастуктура, правят морският транспорт най-използваният вид транспорт, покриващ около 70% от транспорта на стоки в глобален мащаб.

 

За България частта на морския транспорт е около 2/3 от международната търговия на страната. Като се вземе и предвид либералност на нашата икономика, силната ефективност на морския транспорт заема много важна роля в развитието на икономиката ни, както и по-конкретно на всички отрасли, работещи предимно с вносни стоки или разчитащи на износ, за да реализират своето производство.


Товарооборотът, преминаващ през българските пристанища нараства плавно през последните няколко години, като това се дължи най-вече на общия икономически ръст на държавата ни.Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти