Митническо представителство Великобритания
УслугиМитническо представителство Великобритания

 А ЛОГИСТИКС предоставя на своите клиенти:

 

 

 

 

Обобщение на търговските условия между Обединеното кралство и ЕС, в сила от 1 януари 2021

 

1. Изискват се митнически декларации от 1 януари 2021 г. за пратки между Великобритания и Европейския съюз (и обратно).

 

Въпреки че Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство се позовава на „нулеви тарифи“ (нулеви мита), това не замества необходимостта от генериране на митническа декларация и затова се изисква търговска или проформа фактура.

 

Търговската сделка се прилага само за мита, което означава, че в повечето случаи митата няма да се прилагат за стоки, отговарящи на всички необходими изисквания относно „правила за произход“. ДДС обаче ще бъде начисляван.

 

Поради тази причина ще се изискват митнически декларации за освобождаване на стоки, тъй като Обединеното кралство напуска единния пазар и митническия съюз. Все още са налице и останалите специфични за страната ограничения и се изискват всички свързани с това лицензи.

 

 

2. Изисквания за произход: за да се възползвате от търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство „нулева тарифа“ (нулеви мита), е необходимо да предоставите доказателства за страната на произход. Тази информация трябва да присъства в търговската или проформа фактурата.

 

Можете да използвате декларацията:

 

Износителят на продуктите, касаещи този документ (референтен номер на износител *), декларира, че освен ако не е ясно посочено друго, тези продукти са с ... преференциален произход.

 

Място и дата** / Име на износителя

 

Важно! Страната на произход на стоките трябва да бъде записана точно. Това е отговорност на всеки клиент.

 

 

3. Референтният номер на износителя е необходим за всички пратки от Обединеното кралство до ЕС (този референтен номер е GB EORI номерът на износителя от Обединеното кралство).

 

За пратки от ЕС до Обединеното кралство референтният номер на износителя (този референтен номер е Вашият REX номер) се изисква само когато стойността на пратката надвишава 6 000 EUR/5 700 £.

 

 

4. Промените в регламентите за ДДС в Обединеното кралство са въведени от 1 януари 2021 г.

 

Тази регулаторна промяна не е част от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство и се отнася за пратки, които се внасят в Обединеното кралство от която и да е държава по света.

 

Това означава, че за повечето пратки на стойност над 135 паунда ще бъде начислен ДДС при внос от всяка държава, включително ЕС.

За пратки на стойност от 0 до 135 паунда, когато бизнесът е регистриран в Обединеното кралство, ДДС ще трябва да се начислява на мястото на продажба, и следователно ще бъде отговорност на продавача.

 

 

5. Клиентите от Северна Ирландия могат да продължат да търгуват, както до момента, тъй като при търговия с ЕС няма да бъдат въведени митнически документи.

 

A LOGISTICS LTD

Tel +35924398050

Mob +359888555493

www.alogistics.bg