Палетизиране и разпалетизиране
УслугиПалетизиране и разпалетизиране

Палетизирането е основна дейност при подготовката на товарите от А Логистикс. При него те се поставят върху палети – обикновени, или стойки, или стелажи. Палетите имат стандартни размери, което улеснява подреждането им в различни транспортни средства. При превози на палетни пратки от А Логистикс се транспортират до 66 палета в пратка.

 След пристигане на пратките до дестинациите се извършва обратният процес – депалетизиране. При него товарите се снемат от палетите и се транспортират до складове, магазини, фирми и други.


Обърнете се към А Логистикс за палетизиране на пратките ви и депалетизиране на товарите след пристигане в крайната дестинация.Предимства на палетизирането

С опаковането в палети се улеснява товаренето и разтоварването, което съкращава времето за обработка. По време на транспортирането палетите се преброяват лесно, което е предимство за следене на обемите и бройките товари. А при необходимост от междинно складиране палетизираните товари заемат по-малко място.


Какво представляват палетите

Палетите са плоскости, върху които се подреждат и закрепват товарните единици. Те защитават единиците товари от деформиране и повреди при превозите.

Конструкцията на палетите се усъвършенства непрекъснато, така че да може безпроблемно да се обработва с електрокари и други подемно-транспортни машини. А Логистикс предлага различни палети в зависимост от естеството на товарите на клиентите.Изисквания към палетите за защита на товарите

А Логистикс спазва изискванията за осигуряване на безопасността на товарите, наредени върху тях. Опакованите палети осигуряват и защита на товарите върху тях от атмосферните условия, като прах, дъжд, сняг и резки промени на температурата.Какви единици опаковки се използват за палетизиране

При палетизирането специалистите от А Логистикс обработват кашони, пластмасови кутии, пластмасови или стъклени бутилки, щайги и други единици с товари. Предлагаме палетизиране и за други товари.Опаковане на палетите

Освен подреждането върху палетите палетизирането включва и опаковането на самия палет. Най-често опаковането е със стреч фолио.Депалетизиране

При депалетизирането може да се раздели на отделни единици съдържанието на един палет, или да се депалетизират части от палети, всеки от които съдържа различни видове товари.

А Логистикс уточнява с клиентите по време на заявката какви са изискванията за депалетизиране на конкретната пратка или пратки.

След депалетизиране на единици товари от различни видове от няколко палета А Логистикс предлага палетизиране на тези товари, ако е необходимо по-нататъшно транспортиране.


Бъдещето при палетизирането и депалетизирането е в сензорите и  в обработване от промишлени роботи

А Логистикс следи прилагането на нови технологии за палетизиране и депалетизиране, като маркиране на палетите със сензори – все по-често прилаган начин за осигуряване на информация за всеки палет. Сензорът се поставя върху палета и при обработване от автоматизирана система осигурява данните за товарите в този палет.

И при двете дейности – палетизиране и депалетизиране, вече има традиции за използване на промишлени роботи. Навлизането на роботите се дължи на предимствата, които имат те. Не са големи, лесно се закрепват на различни повърхности, включително на стени и на тавани, като запазват радиуса си на действие. Освен това роботите могат да поставят единиците товари под различен ъгъл и в различни места.

При роботизираното палетизиране се повишава не само ефективността на дейността. Освен това роботите свеждат риска от повреда на товарните единици до минимум.