Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Митническо представителство

Предимства на услугите за митническо представителство и складиране от А Логистикс:

  • работа с опитни специалисти;
  • бързо и качественно обмитяване по износ, внос, транзитен режим.

 

Митническо представителство и агентиране


Предварителната подготовка на митнически документи намалява времето за митническа обработка и периода на складиране във временен склад под митнически контрол.

 

митническо представителство

 

Като част от услугата Митническо представителство А Логистикс предоставя полезни документи - Заявка за товарене, ADR конвенция, CMR конвенция и др.

 

 

Ако имате въпроси относно митническо представителство на вашите товари, изпратете запитване.

 

 

Услугата митническо представителство включва:

  • Попълване на митнически декларации, CMR, EUR1 и изготвяне на документи за свободно движение на стоки (T2L)
  • Митническата обработка, вкл. деконсолидация, транзит към други митници и митническо складиране

 

Митническото представителство и агентиране е неизменна част от бизнеса в модерно време. В същността си то представлява самостоятелни представителни действия на определено лице (митн. агент) в полза на друго лице (доверител). Ако се разгледа от друг аспект, митническият агент може да се представи като вид посредник между пост- и след-митническите дейности, като се занимава с нужната документация и задължение относно прехода през митница, обмитяването на стоката и нейното митническо освобождане.

 

Този вид посредничество има своите характерни особености от гледна точка на правните норми, на които лежи договореността между участващите в сделката субекти, а именно митническият агент и доверителя (поръчителя).

 

Според Българския процесуален кодекс, основните задължения и правомощия на митническия агент се свеждат до три основни дейности:

 

  • изготвяне на митнически декларации
  • представяне на стоки и прилежащите към тях документи за проверка от митническите органи
  • обезпечаване на митническите сборове.


Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти