Текстилна логистика
УслугиТекстилна логистика

Транспорт на дрехи на закачалки от и до България

Значение на вноса и износа на текстил


България и Албания са единствените европейски държави, които изнасят текстил. По производство и износ на дрехи Европейският съюз заема първо място в света, а в рамките на ЕС България заедно с Албания е на първо мястопо износ на текстил.

 

транспорт на дрехи на закачалки от и до България

Транспортът на дрехи на закачалки – важна част от процеса на достигане на дрехите до складове и магазини


Вносът и износът на дрехи са част от дейността на много фирми, тъй като разнообразието от модели, материи, размери, предлагани от различни чуждестранни производители, отговаря на повишените критерии на съвременните български потребители. От съществено значение е внасяните дрехи да достигнат до България в добър вид, а също и дрехите от български производители, изнасяни в чужбина, да достигнат до дестинациите в различните страни в добър вид.


Транспортът на дрехи на закачалки от и до България е една от най-търсените услуги за специализиран транспорт на А Логистикс.

Транспортни средства за дрехи


Специализираните транспортни средства за дрехи на закачалки, или така наречените дрехарки, се използват за превози на дрехи, които не са сгънати и трябва да се транспортират на закачалки, за да запазят добрия си вид.

 

Дрехарките могат да бъдат микробуси или камиони, в зависимост от количеството дрехи, които ще се превозват. Те са оборудвани с хромирани щендери, на които се окачват дрехите. Падащият борд улеснява товаренето и разтоварването.


Дрехарките на А Логистикс са подходящи както за транспортиране на големи партиди от дрехи, така и за групажен транспорт, когато се комбинират малки партиди на няколко фирми за превозване до една и съща дестинация или страна в чужбина.

Кашони за дрехи на закачалки за транспортиране на малки пратки


Специалните кашони, предназначени за транспортиране на дрехи на закачалки, са подобни на гардероби. Дрехите се поставят в тях през отвора в предната част. Отворите от двете страни на всеки кашон улесняват преместването им.
Тъй като малки пратки се превозват с групажен транспорт, кашоните са предпочитани от фирмите, когато изпращат малки партиди от дрехи на закачалки.

 

дрехи на закачалки

Използване на складове при транспортирането на дрехи на закачалки


Когато дадена фирма има нужда от често изпращане на малки партиди дрехи, за улеснение А Логистикс предлага съхраняване на дрехите в складове с подходящи условия. Дадени партиди дрехи могат да се съхраняват в складовете до събирането на обем за групажна пратка при консолидиране на товари или до момента, в който е необходимо дрехите да се транспортират до дестинация в чужбина или до складове и магазини в България.

Изисквания на някои страни при внос на дрехи


При износ на партиди от дрехи може да е необходим сертификат за произход, подписан от производителя. Някои страни налагат ограничения при вноса и износа на някои видове дрехи.

Сигурност при транспорта на дрехи на закачалки


Освен подходящите кашони и дрехарки, А Логистикс предлага допълнителни грижи и сигурност при транспортирането:


Допълнителни услуги за производителите, вносителите и износителите на дрехи: