Групажни линии
УслугиГрупажни линии

КАКЪВТО И ДА Е ВАШИЯТ ТОВАР А ЛОГИСТИКС МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ, ДОСТАВКА, СЪХРАНЕНИЕ!


СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ * ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ * МОРСКИ ТРАНСПОРТ


 

За да получите най-доброто предложение за вашите товари,

изпратете запитване за оферта.

 

 

Експресни доставки - при непрекъснат транзит с двама шофьори извършваме доставки врата до врата в цяла Европа и страната с транзитно време от 12h (Унгария) до 70h (Испания). Разполагаме с превозни средства готови за незабавно потегляне за превоз на спешни, бързоразвалящи се товари или пратки за изложения. Предлагаме гъвкаво обслужване на конкурентни цени, изпращаме потвърждение за извършена доставка веднага след изпълнението на Вашата заявка.

 

групажни линии от А Логистикс


Логистика на текстил и конфекция на закачалки - експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с модерни специализирани автомобили. Изпращане и доставка на мостри. Транспорт на материали за производството. Консолидиране и дистрибуция на готовата продукция - както дрехи на закачалки така и опаковани в кашони. Директна доставка до магазин или склад на клиента. Гарантирани срокове на доставка. Доставки в определен ден или в определен час. Складиране. Предлагаме и превоз на групажни пратки от дрехи на закачалки.


Превоз на висо обемни товари – хенгери до 120свм, мегатрейлъри до 102 свм.


Превоз на стоки под темепературен режим - експресни доставки, възможност за превоз на групажни пратки.


Превоз на опасни товари – по-голямата част от използваните превозни средства са оборудвани за превоз на опасни товари (ADR).


Превоз на извънгабаритни товари – тежки товари и товари с извънгабаритни дължини/ширини.


Превоз на лични вещи – групажен транспорт до Англия, Португалия, Италия, Испания, Великобритания, Ирландия и други дестинации на комплектни и групажни пратки от/до България.


Комбиниран транспрот по земя въздух и море.


Складиране в София, Консолидация, Деконсолодация на пратки.


Логистика по проекти – Консултации, организации и изпълнение на комплексни логистични решения за Вашия бизнес проект.

 

Освен това A ЛОГИСТИКС предлага и допълнителни услуги като: