Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Групажни линии

КАКЪВТО И ДА Е ВАШИЯТ ТОВАР А ЛОГИСТИКС МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ, ДОСТАВКА, СЪХРАНЕНИЕ!


СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ * ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ * МОРСКИ ТРАНСПОРТ


 

За да получите най-доброто предложение за вашите товари,

изпратете запитване за оферта.

 

 

Експресни доставки - при непрекъснат транзит с двама шофьори извършваме доставки врата до врата в цяла Европа и страната с транзитно време от 12h (Унгария) до 70h (Испания). Разполагаме с превозни средства готови за незабавно потегляне за превоз на спешни, бързоразвалящи се товари или пратки за изложения. Предлагаме гъвкаво обслужване на конкурентни цени, изпращаме потвърждение за извършена доставка веднага след изпълнението на Вашата заявка.

 

групажни линии от А Логистикс


Логистика на текстил и конфекция на закачалки - експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с модерни специализирани автомобили. Изпращане и доставка на мостри. Транспорт на материали за производството. Консолидиране и дистрибуция на готовата продукция - както дрехи на закачалки така и опаковани в кашони. Директна доставка до магазин или склад на клиента. Гарантирани срокове на доставка. Доставки в определен ден или в определен час. Складиране. Предлагаме и превоз на групажни пратки от дрехи на закачалки.


Превоз на висо обемни товари – хенгери до 120свм, мегатрейлъри до 102 свм.


Превоз на стоки под темепературен режим - експресни доставки, възможност за превоз на групажни пратки.


Превоз на опасни товари – по-голямата част от използваните превозни средства са оборудвани за превоз на опасни товари (ADR).


Превоз на извънгабаритни товари – тежки товари и товари с извънгабаритни дължини/ширини.


Превоз на лични вещи – групажен транспорт до Англия, Португалия, Италия, Испания, Великобритания, Ирландия и други дестинации на комплектни и групажни пратки от/до България.


Комбиниран транспрот по земя въздух и море.


Складиране в София, Консолидация, Деконсолодация на пратки.


Логистика по проекти – Консултации, организации и изпълнение на комплексни логистични решения за Вашия бизнес проект.

 

Освен това A ЛОГИСТИКС предлага и допълнителни услуги като:

  • Митническо складиране
  • Складиране на опасни товари
  • Picking and Packing
  • Карго застраховане
  • Консултации
     


Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти