Групажна пратка
УслугиГрупажна пратка

С А Логистикс можете да разчитате на изпращане на групажна пратка до желаната дестинация, като се възползвате от предимството на този вид транспортиране.

 

групажна пратка от А Логистикс

 

Ние предлагаме транспорт и логистика на групажни пратки, за да отговорим на нарастващите нужди на много фирми от изпращане на дребни пратки. За да предложим на нашите клиенти възможно най-добрите условия, А Логисткс извършва редовни и експресни доставки на групажни пратки до различни дестинации, като освен конкурентните цени ви предлагаме и потвърждение за извършването на доставката на вашата групажна пратка веднага щом тя бъде доставена.


Предимствата на използване на нашите транспортни услуги за групажни пратки


А Логистикс ви предлага групажни линии от и до различни европейски страни: транспорт Англия, транспорт Белгия, транспорт Испания, Великобритания, Ирландия, Италия, Португалия и други.


Освен това предлагаме транспортиране на вашите пратки до различни дестинации в страната при вътрешен транспорт. За транспортирането използваме пътищата от националната пътна мрежа, както и пътищата от първи до трети клас.

 

Видове транспорт за извършване на доставянето на групажни пратки


Сухопътен транспорт:

Морски транспорт с линии за групажни пратки:

Комбиниран транспорт:


Изисквания за обема и теглото на групажните пратки


Изискванията за транспортиране на групажни пратки с А Логистикс са тегло на пратките до 70 килограма.

Изискванията за обема и теглото се обединяват в така нареченото обемно тегло, което се получава, когато умножите височината по дължината по ширината на пратката и след това разделите полученото число на 6000. Когато реалното и обемното тегло са различни, вашите групажни пратки ще бъдат таксувани според по-високата от двете стойности.


Можете да изчислите обемното тегло предварително; освен това вашата групажна пратка ще бъде претеглена контролно в складовете на А Логистикс.

Какви пратки не можете да изпращате


Застраховане на групажните пратки


Застраховането на пратките се извършва съгласно международните общи условия и клаузи за застраховане. Клиентите на А Логистикс могат да застраховат пратките си. Те трябва да заплатят застрахователните такси, когато предадат съответната пратка на куриера на фирмата.

Определяне на сумите на застраховките и на сроковете за доставка


Цените се определят и съгласно зоната, в която се намира дестинацията. Срокът за доставяне на групажните пратки зависи от съответната зона и може да бъде от един до пет работни дни. Срокът за доставяне започва да тече от втория работен ден след като пратката бъде приета от А Логистикс.

Начисляване на ДДС върху транспортирането на групажни пратки


От 1 януари 2007 година България е страна-членка на Европейския съюз. От тази дата върху транспортиите разходи за пратките до страни-членки на Европейския съюз се начислява ДДС.