Складиране на дрехи
УслугиСкладиране на дрехи

Възползвайте се от възможностите, които ви предлага А Логистикс, за складиране на дрехи както в кашони, така и на закачалки, а също и на образци от платове. Складирането може да се осъществява за различни периоди, според нуждите на клиентите при текстилната логистика, както и след деконсолидиране и преди консолидиране на пратки.

 

Складиране на дрехи

Оптимални условия за съхранение на опаковки с дрехи и дрехи на закачалки
Складът на А Логистикс в София е екипиран със съвременно оборудване. В него се поддържа  необходимата температура и не се допуска влажност, която може да повреди дрехите.

 

Складовите бази на А Логистикс в страната

Потърсете ни, за да ви осведомим за складовите ни бази в страната, които също са на ваше разположение. С тях улесняваме търговците, които трябва да поддържат запаси от дрехи за снабдяване на магазините си. Ще ви предложим складиране в най-близкия до района на магазините ви склад.


Складиране за производители на дрехи

Заедно с Албания България е основен производител и снабдител на дрехи за Европа. Това производство включва не само конфекция, но и бутикови дрехи, които са много търсени в Западна Европа. Предлагаме на производителите складиране на дрехи преди консолидиране за транспорт на дрехи на закачалки за западноевропейски клиенти.


Складиране на дрехи в кашони

Дрехите в кашони се складират удобно и лесно, като се подреждат в съответния складов сектор, където са осигурени условия за съхраняване на дрехи. Можете да се обърнете към нас и за складиране на кашони с образци от платове.


Складиране на дрехи на закачалки

За дрехи на закачалки А Логистикс предлага както щендери, така и сектори, в които можем да наредим ваши щендери с дрехи. Така дрехите запазват вида си, а при подготвяне на превоз на дрехи на закачалки щендерите лесно се транспортират до дрехарките и се подреждат в тях.

 

Складиране на дрехи на закачалки

А Логистикс предлага различни видове щендери, единични, двойни, двустранни, сгъваеми и т.н. Обърнете се към нашите специалисти за предложение, което подхожда за вашите обеми от дрехи, за които търсите складови услуги. Ще подберем щендери в съответствие със спецификата на дрехите, които ще складираме за вас.


За дрехи на закачалки предлагаме и кашони, които са с конструкция на гардероби, с отвори, през които дрехите лесно могат да се закачат и подредят в кашона. Кашоните тип гардероб могат да се отварят от две страни, което улеснява подреждането.

 

текстилна логистика

Складирането на дрехи улеснява клиентите, които използват групажни превози

Обърнете се към А Логистикс за складиране на дрехи, на закачалки или в кашони, за поддържане на необходимите количества за редовни групажни превози до търговци и клиенти както в страната, така и в чужбина.
Складиране на дрехи за търговци, поддържащи Интернет магазини

Електронната търговия се разраства с всеки ден. Особено търсени са дрехите. За търговци, които продават продукцията си от дрехи онлайн, складирането е важна необходимост.

Така се улеснява изпращането на поръчаните дрехи, за което А Логистикс предлага групажни превози до дестинации в страната и до редица други страни в цяла Европа.