Полезни документи
За насПолезни документи

Заявка за товарене – doc file

 

 

   заявка за товарене Моля, изпратете заявката на Fax: +359 2 439 80 51     

    или сканирано копие на Email: office@alogistics.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR конвенция - pdf file

 

ADR конвенция

     А Логистикс извършва превози на опасни товари, отговарящи на изискванията на международната конвеция ADR.

    

Фирмата разполага с лицензирани транспортни средства и ADR сертифицирани шофьори, преминали специално обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMR конвенция – pdf file

 

CMR конвенция     А Логисткис - като превозвач - носи отговорност да извършва своите дейности, съгласно условията на Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).