Комисиониране
УслугиКомисиониране

При дистрибуцията на стоки важна роля играят центровете за дистрибуция, тъй като в тях се поддържат необходимите запаси за бързо удовлетворяване на търсенето от клиентите.

Доставките до дистрибуционните центрове се извършват от А Логистикс. Освен това предлагаме и наши центрове за складиране на стоки, със съвременно оборудване и с използване на нови технологии, които увеличават скоростта и ефективността при изпълнението на поръчките.

В складовете се извършва комисиониране на стоки и комплектуването им за изпращане на вече готови партиди стоки. И комисионирането, и комплектуването са вътрешноскладови операции.

 

Свъжете се с нас за всички въпроси, свързани с комисиониране, складиране и товаро-разтоварни операции на вашите стоки при превоз.

 Комисионирането – част от дейностите, свързани с дистрибуцията


Комисионирането е вземане на стоките от дадения склад и прехвърлянето им в транспортно средство за транспортиране до складове и магазини. Заедно с консолидирането на стоките в партиди, за изпращане в различни направления и до различни клиенти, комисионирането е услуга от А Логистикс, която е все по-търсена от търговци, занимаващи се с дистрибуция на стоки.


Операциите, които включва комисионирането


Операциите, включени в комисионирането, са както следва:
•    придвижване на палетите със стоки на клиента
•    идентифициране и вземане на необходимите бройки или обем стоки
•    придвижване на палетите със стоки до мястото, в което ще се извърши комплектуването.


В зависимост от мястото, в което се намират стоките и транспортните средства, се прилагат два вида комисиониране. При първия принципът е „човекът да отиде до товара“, а при втория „товарът да отиде до човека“.


Комплектуването – свързано с контролирането на количествата, видовете и т.н. стоки


При комплектуването на пратката се извършва контрол на стоките. Според необходимостта за различните видове и партиди стоки трябва да се извършва теглене, сортиране, опаковане и надписване вече оформените пратки.Място и последователност на извършване на комисионирането и комплектуването


Както комисионирането, така и комплектуването се извършват в местата, в които се съхраняват стоките – дистрибуционните складове. Изпълнението може да е последователно, като комплектуването се извършва след комисионирането, а може да се изпълняват и едновременно, за по-голяма бързина на оформяне на партидите за изпращане.Задачите, които си поставя А Логистикс при комисиониране и комплектуване на стоки


Чрез организацията на оформянето на партидите – с комисиониране и комплектуване, А Логистикс извършва формиране на необходимите количества стоки в пратки, които да се доставят до магазини и складове в необходимите срокове. Още една важна цел е постигане на възможно най-ниски цени на тези услуги.

 

Свъжете се с нас за всички въпроси, свързани с комисиониране, складиране и товаро.разтоварни операции на вашите стоки при превоз.Отделяне на достатъчен брой специалисти за извършване на комисиониране и комплектуване


При тези две дейности обикновено се обработват много голям брой или обем стоки. Освен това е голям и броят на поръчките на клиенти за комисиониране и комплектуване.


Спецификата на операциите, включени в двете дейности, не дава възможност за автоматизиране. При обработването на стоките за изпращане се обработва много голямо разнообразие на стоки, по отношение на размери, опаковки, форми и т.н. Затова А Логистикс отделя достатъчно специалисти, които да се занимават с тези дейности.


Самите операции по придвижване на палетите със стоки и товаро-разтоварните операции са механизирани, а когато е възможно, се прилага и автоматизиране. Така А Логистикс съкращава времето за обработване за по-бързо изпращане на партидите.