Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Комисиониране

При дистрибуцията на стоки важна роля играят центровете за дистрибуция, тъй като в тях се поддържат необходимите запаси за бързо удовлетворяване на търсенето от клиентите.

Доставките до дистрибуционните центрове се извършват от А Логистикс. Освен това предлагаме и наши центрове за складиране на стоки, със съвременно оборудване и с използване на нови технологии, които увеличават скоростта и ефективността при изпълнението на поръчките.

В складовете се извършва комисиониране на стоки и комплектуването им за изпращане на вече готови партиди стоки. И комисионирането, и комплектуването са вътрешноскладови операции.

 

Свъжете се с нас за всички въпроси, свързани с комисиониране, складиране и товаро-разтоварни операции на вашите стоки при превоз.

 Комисионирането – част от дейностите, свързани с дистрибуцията


Комисионирането е вземане на стоките от дадения склад и прехвърлянето им в транспортно средство за транспортиране до складове и магазини. Заедно с консолидирането на стоките в партиди, за изпращане в различни направления и до различни клиенти, комисионирането е услуга от А Логистикс, която е все по-търсена от търговци, занимаващи се с дистрибуция на стоки.


Операциите, които включва комисионирането


Операциите, включени в комисионирането, са както следва:
•    придвижване на палетите със стоки на клиента
•    идентифициране и вземане на необходимите бройки или обем стоки
•    придвижване на палетите със стоки до мястото, в което ще се извърши комплектуването.


В зависимост от мястото, в което се намират стоките и транспортните средства, се прилагат два вида комисиониране. При първия принципът е „човекът да отиде до товара“, а при втория „товарът да отиде до човека“.


Комплектуването – свързано с контролирането на количествата, видовете и т.н. стоки


При комплектуването на пратката се извършва контрол на стоките. Според необходимостта за различните видове и партиди стоки трябва да се извършва теглене, сортиране, опаковане и надписване вече оформените пратки.Място и последователност на извършване на комисионирането и комплектуването


Както комисионирането, така и комплектуването се извършват в местата, в които се съхраняват стоките – дистрибуционните складове. Изпълнението може да е последователно, като комплектуването се извършва след комисионирането, а може да се изпълняват и едновременно, за по-голяма бързина на оформяне на партидите за изпращане.Задачите, които си поставя А Логистикс при комисиониране и комплектуване на стоки


Чрез организацията на оформянето на партидите – с комисиониране и комплектуване, А Логистикс извършва формиране на необходимите количества стоки в пратки, които да се доставят до магазини и складове в необходимите срокове. Още една важна цел е постигане на възможно най-ниски цени на тези услуги.

 

Свъжете се с нас за всички въпроси, свързани с комисиониране, складиране и товаро.разтоварни операции на вашите стоки при превоз.Отделяне на достатъчен брой специалисти за извършване на комисиониране и комплектуване


При тези две дейности обикновено се обработват много голям брой или обем стоки. Освен това е голям и броят на поръчките на клиенти за комисиониране и комплектуване.


Спецификата на операциите, включени в двете дейности, не дава възможност за автоматизиране. При обработването на стоките за изпращане се обработва много голямо разнообразие на стоки, по отношение на размери, опаковки, форми и т.н. Затова А Логистикс отделя достатъчно специалисти, които да се занимават с тези дейности.


Самите операции по придвижване на палетите със стоки и товаро-разтоварните операции са механизирани, а когато е възможно, се прилага и автоматизиране. Така А Логистикс съкращава времето за обработване за по-бързо изпращане на партидите.

 Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти