Хладилен транспорт
УслугиХладилен транспорт

Хладилният транспорт е важна част от превоза на стоки. Чрез него се осъществява транспортирането на бързоразвалящи се стоки, които имат кратък срок на годност при обикновена температура.


А Логистик предлага вътрешен и международен транспорт на бързооборотни, замразени или охладени стоки, които се нуждаят от специален температурен контрол при съхранението и доставката до съответната дестинация.


Превоз на охладени продукти


Стоките, които обикновено се превозват охладени са: плодове, зеленчуци и млечни продукти. Те трябва да бъдат поддържани при определена температура, за се запазят докато бъдат доставени на пазара.

 

А Логистикс разполага с модерни камиони за специализиран транспорт на стоки, които изискват специален температурен контрол. Мониторингът за това дали се спазва зададената температура се извършва на всяка минута. Стриктно се спазват изискванията на клиентите за товара.


Превоз на замразени продукти


Стоките, които трябва да се транспортират замразени обикновено са месо и морски продукти. Тези товари са много по-лесни за транспортиране, защото температурните разлики за поддържане на товара в замразено състояние са малко по-високи.


Крос-докинг на бързооборотни стоки


Тази услуга от А Логистикс дава възможност стоките от производител или доставчик да бъдат директно транспортирани до техните клиенти. Предимствата от това са:


Списък на някои от стоките, които може да транспортирате с помощта на А Логистикс:
 

 

 

Камиони и контейнери

А Логистикс разполага с модерни камиони, които отговарят на изискванията на Спогодба за международни превози на бързоразвалящи се хранителни стоки и за специалното оборудване при превоз (АТР - Accord Relative aux Transports Internationaux de Denrees Perissables et aux Engins Speciaux a Utiliser pour ces Transports).


А Логистикс предлага и превоз по море на стоки нуждаещи се от специален температурен режим. На разположение на нашите клиенти са 20ʹ и 40ʹ контейнери, които са:

 


А Логистикс е надежден партньор за извършването на бърз и качествен транспорт на стоки, за които е нужен специален температурен контрол.