Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Услуги Поставяне на етикети и бандероли

Етикети

Логистичните пратки, които изпращате с А Логистикс, се идентифицират лесно чрез поставяне на етикети върху тях. При изготвянето им се спазват правилата на системата GS1 – България. Тази система е международно призната и използвана.

 

 


Етикетите се поставят върху следните логистични единици:

  • стандартни – които съдържат фиксиран брой логистични единици
  • хомогенни – съдържащи само един вид търговски единици
  • смесени – съдържащи различни търговски единици

 

Брой на етикетите върху един палет

Когато стоките се опаковат в палети, А Логистикс поставя два еднакви етикета върху всеки палет – един от тясната страна и един от широката, за по-удобно идентифициране.

Баркодовете върху етикетите

Етикетите съдържат баркодове, с които идентифицирането се извършва бързо и лесно. Освен това върху всеки етикет се поставя уникален сериен номер. След като номерът се сканира, той се предава чрез електронния обмен на данни и така физическото придвижване на всяка логистична единица се свързва с потока от информация по електронен път.

Освен уникалния сериен номер етикетите съдържат и допълнителна информация – номер на самата партида, както и дата и информация за търговските единици в партидата. Баркодът се намира най-отдолу. При поставяне на етикета върху опаковката на логистичната единица щрихите на баркода трябва да са разположени перпендикулярно на основата.

Серийният номер на етикета

Всяка от логистичните единици, транспортирани от А Логистикс, има своя сериен номер. Той може да се използва отново едва след като изтече една година, дори и по-голям период от използването му за първи път.

Количеството и броят на търговските единици в опаковката

Върху етикетите се посочват и количеството или броят на търговските единици в логистичната единица. За количество се посочват тегло, площ, обем и т.н.

Дати и формат на датите

Датите, които се посочват върху етикетите, включват една от следните:

  • датата на производство
  • датата на опаковане
  • срокът на годност.

Форматът на датите е следният: ГГММДД.

Размерите на етикетите

Размерите на етикетите зависят от количеството информация, която съдържат, и от размерите на логистичната единица, върху която се поставят. Обикновено те са с ширина 105 мм, но ако трябва да съдържат допълнителна информация, е подходящ формат А5, с ширина 148 мм и дължина 210 мм.


Бандероли

Бандеролите се поставят върху опаковките на товарите, транспортирани от А Логистикс, за удостоверяване на внасянето на дължим акциз от търговците. Информацията, която съдържат бандеролите, включва серия, номер, символ и цена или свидетелство за платен акциз.

Как се поставят бандеролите

Поставянето на бандеролите се извършва по такъв начин, че е невъзможно опаковката да се отвори, без да се разкъса самият бандерол.

Самозалепващата основа на бандерола обхваща плътно контура на опаковката в областта на застъпването. Основата е импрегнирана, така че при поставянето на бандероли върху мазни или други цапащи продукти не се допуска зацапване на самите бандероли. Цилиндричните бандероли укрепват пластмасовите опаковки на продуктите, а освен това повишават и устойчивостта им при транспортирането на опаковките в палетизирани пратки.

Можете да предоставите на А Логистикс бандероли от всякакви самозалепващи материали. Ако искате да добавите изображение, например търговска марка, големите бандероли са по-подходящи.Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Условия за автомобилен превозНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Митническо представителство
Митническо представителство Великобритания
Складиране
Договорна логистика
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Товаро-разтоварни операции
Управление на поръчките
Комисиониране
Опаковане и пакетиране
Палетизиране и разпалетизиране
Поставяне на етикети и бандероли
Складиране на дрехи
Снабдяване и дистрибуция
Управление на върнати стоки
Склад София
Претоварване
Транспортни услуги София
Железопътен и мултимодален транспорт до Иран
Консолидация София
Митнически агент София
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт от България до Иран
Транспорт от Европа до Иран
Транспорт от България до Грузия
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти