Поставяне на етикети и бандероли
УслугиПоставяне на етикети и бандероли

Етикети

Логистичните пратки, които изпращате с А Логистикс, се идентифицират лесно чрез поставяне на етикети върху тях. При изготвянето им се спазват правилата на системата GS1 – България. Тази система е международно призната и използвана.

 

 


Етикетите се поставят върху следните логистични единици:

 

Брой на етикетите върху един палет

Когато стоките се опаковат в палети, А Логистикс поставя два еднакви етикета върху всеки палет – един от тясната страна и един от широката, за по-удобно идентифициране.

Баркодовете върху етикетите

Етикетите съдържат баркодове, с които идентифицирането се извършва бързо и лесно. Освен това върху всеки етикет се поставя уникален сериен номер. След като номерът се сканира, той се предава чрез електронния обмен на данни и така физическото придвижване на всяка логистична единица се свързва с потока от информация по електронен път.

Освен уникалния сериен номер етикетите съдържат и допълнителна информация – номер на самата партида, както и дата и информация за търговските единици в партидата. Баркодът се намира най-отдолу. При поставяне на етикета върху опаковката на логистичната единица щрихите на баркода трябва да са разположени перпендикулярно на основата.

Серийният номер на етикета

Всяка от логистичните единици, транспортирани от А Логистикс, има своя сериен номер. Той може да се използва отново едва след като изтече една година, дори и по-голям период от използването му за първи път.

Количеството и броят на търговските единици в опаковката

Върху етикетите се посочват и количеството или броят на търговските единици в логистичната единица. За количество се посочват тегло, площ, обем и т.н.

Дати и формат на датите

Датите, които се посочват върху етикетите, включват една от следните:

Форматът на датите е следният: ГГММДД.

Размерите на етикетите

Размерите на етикетите зависят от количеството информация, която съдържат, и от размерите на логистичната единица, върху която се поставят. Обикновено те са с ширина 105 мм, но ако трябва да съдържат допълнителна информация, е подходящ формат А5, с ширина 148 мм и дължина 210 мм.


Бандероли

Бандеролите се поставят върху опаковките на товарите, транспортирани от А Логистикс, за удостоверяване на внасянето на дължим акциз от търговците. Информацията, която съдържат бандеролите, включва серия, номер, символ и цена или свидетелство за платен акциз.

Как се поставят бандеролите

Поставянето на бандеролите се извършва по такъв начин, че е невъзможно опаковката да се отвори, без да се разкъса самият бандерол.

Самозалепващата основа на бандерола обхваща плътно контура на опаковката в областта на застъпването. Основата е импрегнирана, така че при поставянето на бандероли върху мазни или други цапащи продукти не се допуска зацапване на самите бандероли. Цилиндричните бандероли укрепват пластмасовите опаковки на продуктите, а освен това повишават и устойчивостта им при транспортирането на опаковките в палетизирани пратки.

Можете да предоставите на А Логистикс бандероли от всякакви самозалепващи материали. Ако искате да добавите изображение, например търговска марка, големите бандероли са по-подходящи.