Договорна логистика
УслугиДоговорна логистика

Логистични решения за комплексни проекти

 

Като част от услугата договорна логистика А Логистикс предлага координиране и контрол на проекти на всеки етап от транспортирането.

Под „contract logistics” (договорна логистика) се разбира прехвърлянето на задължението по логистика на трето лице, логистична фирма.

 

договорна логистика

А Логистикс изготвя и осъществява дейности, свързани с логистични решения за комплектни проекти:

 

Като част от услугата договорна логистика А Логистикс отговаря и за взаимоотношенията с клиенти в пълна или частична степен.

Правилното логистично управление е изключително важно перо в управленската структура на една компания, като има пряко влияние и върху доходността и успеха на една компания. Някои компании избират сами да управляват логистиката си, други решават да се доверят на специалисти в тази област, като често това е и по-ефективният избор.

При осъществяване на договорна логистика А Логистикс изучава в детайли нуждите и аспектите на индустрията, в която извършват логистика. Така се достигат оптимални логистични решения и се доставя максимално качествена услуга.

А Логистикс предлага най-добрите логистични решения за вашите комплексни проекти, свързани с нашите дестинации - групаж Испания, групаж Италия, групаж Англия, Иран и др.