Частичен товар
УслугиЧастичен товар

Частичните товари са по-малки по обем товари, които А Логистикс може да превози в кратък срок до желаната от вас дестинация в страната или в чужбина. Те могат да са групажна пратка и пакети.

 

частичен товар от  А Логистикс

Какво различава пакетите от пратките


Един или повече пакета, които са изпратени от един и същ изпращач и ще бъдат получени от един и същ получател, образуват групажна пратка. Пратката се придружава от обща товарителница за пакетите. Когато в групажната пратка се съдържат два или повече пакета, тя се нарича многопредметна пратка.  

Танспортиране на пратки в картонени пликове


Ако отделните групажни пратки са опаковаи в картонени пликове, всеки от тези пликове трябва да се счита отделна пратка.

Услуги, предлагани от А Логистикс за митническо обработване на частични товари


Ако клиентите изискват специални процедури за освобождаване на частични товари от митница, А Логистикс може да извърши и такива услуги.

Такси за магазинаж на частични товари

 

След изтичането на 5 работни дни се дължи магазинаж за частичните товари. Сумата на този магазинаж зависи и от теглото на пратките.

 

Таксите за магазинаж се определят в следните групи:


Освен това магазинажът на частичните товари зависи от това, дали се налага те да се съхраняват в хладилник.

Необлагаемият минимум и граница за начисляване на ДДС за изпращане на частични товари

 

-    Границата за необлагане с ДДС е €15

-    Когато частичният товар има стойност, по-малка или равна на посочения по-горе необлагаем минимум, за този товар не се дължи мито. Изключение от това правило правят пратките на частични товари, съдържащи парфюми, алкохол или тютюн.
-    Границата за необлагане с ДДС на такива товари е BGN30 или €15.

-    Необлагаемият минимум за такива пратки е €150. Когато стойността на товарите е по-малка или равна на тази сума, за товара не се дължи мито.
-    Изключение от това правило се прави за пратки, които съдържат парфюми, алкохол или тютюн.
-    Границата, до която не е необходимо да се начислява ДДС, е BGN30 или €15.
-    Ако пратките на частични товари са на по-висока от посочената по-горе стойност, те се освобождават от митница, след като се попълни и подаде съответната митническа декларация.

Как да опаковате частични товари


Тъй като частичните товари преминават през обработка в различни точки по време на транспорта и логистиката до дестинациите си, те трябва да се опаковат добре, според специфичността на съответния товар.

 

Общи правила:


-    Не препълвайте и не оставяйте контейнерите за товарите недозапълнени.
-    Спазвайте изискванията за телгото на съответния контейнер.
-    Използвайте необходимите контейнери според съответния частичен товар: