преместване на предмети на изкуството и антики

Транспортни услуги за преместване на предмети на изкуството и антики за музеи и галерии

Предметите на изкуството и антиките са ценни експонати, които изискват и специални грижи при опаковането и транспортирането им. Транспортът се налага, когато музеи и галерии организират изложби на експонатите си на други места. За надеждни транспортни услуги на такива експонати се грижи А Логистикс. В персонала на фирмата има служители, които са с достатъчно знания и опит в опаковането и превозите им. Специалните грижи за ценните експонати започват с опаковането им За да се предпазят от рискове от счупване, одраскване, нащърбване при транспортиране, ценните предмети като произведения на изкуството и антики трябва да се опаковат по подходящ начин. Често такива… Прочети повече

Транспорт на машини за Иран

Транспорт на машини за Иран

Машини и резервни части се произвеждат от водещите по промишлена продукция страни в Европа, а сред страните, които внасят машини, е Иран. А Логистикс предлага транспорт на машини с различни габарити от европейските страни до Иран, през България. За износители от страни с голям по обем износ като Германия и Франция предлагаме различни видове транспортни услуги. Предлагаме и транспортни услуги за машини от България до Иран.   Транспорт на по-малки и по-леки машини, както и на тежки и обемисти машини А Логистикс извършва транспорт на машини с по-малки размери и тегло с бордови товарни автомобили. Те са подходящи и за… Прочети повече

логистика за текстилната промишленост

Логистика за текстилната индустрия

Текстилната промишленост разчита на голям обем доставки на основни материали, както и на спомагателни материали за пълното оформяне на дрехите. А Логистикс ви предлага специализирана логистика за текстилната промишленост. Поверете вашите поръчки за превози на платове и различни консумативи, като игли, копчета, ципове и др., на нас. С нашите редовни доставки ще спазвате всички срокове за ушиване на конфекция и ще осъществявате бизнеса си без проблеми. В текстилната промишленост, където новите продукти са от съществено значение за поддържане на нивото на производството и на готовата продукция, логистиката на индустриални шевни машини и друго оборудване за изработване на дрехи заема първостепенно… Прочети повече

логистика за Германия

Международна логистика за Германия

При необходимост от превози на всички видове стоки до Германия и обратно ви предлагаме международни логистични услуги в съответствие с вида на стоките, срока, в който трябва да се транспортират, както и редовни групажни услуги. Групажните ни линии до Германия и обратно са решението за редовно транспортиране на ваши стоки в малки количества, на лични вещи и други. А Логистикс ви предлага всички видове специализирана международна логистика. Можете да използвате нашите ресурси за превози на дрехи на закачалки, на бързооборотни стоки, на високообемни товари и на опасни товари. Предлагаме транспортни средства, специализирани за конкретния вид товари, за да може те… Прочети повече

Превози на извънгабаритни товари

Превози на извънгабаритни товари

За превози на извънгабаритни товари, които са част от специализираните превози, се обърнете към А Логистикс, за да получите подходящото решение за транспортирането на товари с нестандартни размери, включващо подготвянето на специална техника и транспортни средства, необходимата документация, както и координирането на превоза с институциите. Институции, с които трябва да се съгласуват превозите на извънгабаритни товари Отдел „Пътна полиция“ Агенция „Пътна Инфраструктура“ Документи, които са необходими за този вид превози разрешително за движението на тежко транспортно средство (това разрешително се издава от Агенция „Пътна инфраструктура“ оригинално платежно нареждане график за движението на транспортното средство – този график се изготвя от… Прочети повече

сертифицирани транспортни средства

Превози от А Логистикс със сертифицирани транспортни средства

Логистичните услуги на А Логистикс обхващат широка гама от превози – вътрешен транспорт, международен транспорт, хладилен транспорт за товари, които изискват поддържане на температурен режим, превози по въздух и вода, както и експресни превози. За поддържане на тези транспортни услуги фирмата не само поддържа връзки с транспортни фирми, но и разполага със сертифицирани транспортни средства, подходящи за различните видове сухопътни превози. Влекачите, използвани от А Логистикс За транспортиране на композиции А Логистикс използва сертифицирани влекачи. Ние знаем, че от състоянието и възможностите на влекача зависи транспортирането на цялата композиция. Затова използваме влекачи с мощност до 510 к.с. Мощността и въртящият… Прочети повече

Транспорт на бързооборотни стоки

Транспорт на бързооборотни стоки

Бързооборотните стоки включват стоки, които лесно губят качествата си и са с малък срок на годност, като замразени храни и храни, които лесно се развалят. За превозите им се използва хладилен транспорт. Спогодба за международни превози на бързооборотни стоки Превозите на такива стоки се извършват съгласно Спогодбата за международни превози на бързооборотни стоки (на английски език UNECE). Работната група по превозите на бързооборотни стоки се нарича WP.11. Тя организира срещи веднъж годишно в Женева, през есента, през октомври или ноември. На тези срещи се осъвременява текстът на спогодбата, за да може превозите да се извършват в съответствие с текущите наредби,… Прочети повече

вътрешната спедиция на А Логистикс

Спедиция на товари при вътрешен транспорт

А Логистикс е специализирана за извършването на спедиция на всякакви товари в рамките на страната, използвайки вътрешната транспортна мрежа. Това е услуга, която е от важно значение за бизнеса. Независимо дали се нуждаете от дистрибуция на стоките ви или трябва да изпращате пратки до партньори, вътрешната спедиция на А Логистикс е на ваше разположение.   Срок на спедиция при вътрешен транспорт А Логистикс ви предлага извършването на спедиция в рамките на страната за срок от 8 до 48 часа. Това е транзитният период, който започва с вземането на пратката ви от посочено от вас място. Ще се съобразим с вашите… Прочети повече

групажни контейнерни превози

Групажен контейнерен транспорт

Групажният контейнерен транспорт ви предлага удобство и икономия на средства. В сравнение с транспортирането на генерални товари включването на пратките ви в групажни контейнери е много по-евтино. Независимо до коя дестинация трябва да изпратите вашата пратка, ако не можете да запълните цял контейнер, групажният транспорт предлага решението. Не мислете за изпращане на непълен контейнер, за който трябва да заплатите пълните разходи за доставка. Използвайте предимството на групажния контейнерен транспорт от А Логистикс.   Видове контейнери за групажен транспорт стандартни контейнери отворени контейнери контейнери LCL тип хладилни контейнери   Използване на FCL и LCL контейнери FCL контейнерните превози се извършват със… Прочети повече

експресните превози от А Логистикс

Предимствата на експресните превози от А Логистикс

По всяко време може да се наложи да изпратите експресно пратки до партньори или клиенти, или до роднини. Как да се ориентирате в множеството оферти за експресни превози? Ето списък на предимствата, които трябва да търсите – и ще откриете пълния списък в нашите предложения за експресни превози.   Предимствата, които ще ви гарантират експресни и безпроблемни доставки Непрекъснат транзит при транспортирането, с двама шофьори Доставки от врата до врата – не е необходимо да доставите пратката си до наш офис и няма нужда да се безпокоите как пратката ви ще достигне получателя след пристигане до дестинацията. Експресни услуги за… Прочети повече

Вътрешна дистрибуция

Вътрешна дистрибуция

Вътрешната дистрибуция е основна част от спектъра на услуги на А Логистикс. Разполагаме с разнообразие от превозни средства, за да осигурим подходящи условия за всякакви видове товари и стоки. Индивидуалност на нуждите от вътрешна дистрибуция Индивидуалните нужди от дистрибуция се определят на първо място от вида на стоките, които изпращате. С А Логистикс можете да изпращате както различни суровини и материали, така и дрехи, уреди и др. Специализираните услуги за вътрешна дистрибуция на А Логистикс са в съответствие и с вашите нужди от доставяне на стоките в кратки или експресни срокове. При дистрибуцията на стоките ви можете да се нуждаете… Прочети повече

специализирани превози

Специализирани превози от А Логистикс

Специализираните превози на А Логистикс са решението, когато трябва да изпратите товари от конкретен вид, така че те да достигнат до получателите в добър вид и запазили качествата си. Предлагаме специализирани превози за следните видове товари: Производствени материали Партиди с конфекция Дрехи на закачалки Дрехи в кашони Мостри Стоки, за които е необходим специален температурен режим Извънгабаритни товари Опасни товари   Специализирани превози на дрехи и мостри А Логистикс извършва транспортирането на дрехи и мостри със специализирани съвременни превозни средства. Персоналът, който извършва тези превози, е специално обучен за работа с дрехи и мостри, за да се запазят от намачкване… Прочети повече

транспортни застраховки

Видове транспортни застраховки

Транспортните застраховки покриват рискове, свързани с придвижването на превозните средства, транспортиращи товари.   Рискове, непокрити в договорите за транспортни застраховки Умишлени действия на застрахователя Небрежност на застрахователя Неподходящо опаковане на товарите Скрити дефекти, свързани със специфичността на товарите Рискове произтичащи от превози на контрабандни стоки   Срок на действие на транспортните застраховки Срокът на действие на транспортните застраховки се определя според периода на превозване на стоките по съответния маршрут. Той включва и периодите на товарене и разтоварване, пренатоварване на стоките или прехвърлянето им от един вид транспорт към друг. В срока могат да се включат и настъпили отклонения, по причини… Прочети повече

опаковане на пратки

Препоръки за опаковане на пратки

По време на превозването, особено до по-далечни дестинации, пратките се свалят и вдигат често в разпределителните офиси по маршрута. Опаковането в съответствие с вида на стоките е важно за запазване на целостта и добрия вид на транспортираните стоки.   Не препълвайте кашоните и не оставяйте незапълнен обем в тях Препълването на кашоните със стоки крие риск от разкъсването на стените на кашона, поради по-голям от нормалния натиск. Незапълването на част от кашона крие риск от смачкването му по време на превозването и риск от повреда на опакованите в него стоки.   Спазване на теглото, посочено в спецификацията на съответната опаковка… Прочети повече

Нови изисквания за транспорт на пратки, съдържащи литиеви батерии

Поради удобството на литиевите батерии, използвани в различни устройства, от мобилни телефони до детски играчки, транспортирането на такива батерии се извършва често. Но те спадат към опасните стоки, затова при превозването им трябва да се спазват необходимите изисквания.   Отговорност за транспортирането на батериите Отговорността за транспортирането на литиевите батерии съгласно изискванията за този вид стоки се поема от изпращача. При транспортните услуги от А Логистикс изпращачът се посочва в товарителницата на придружаваща пратката. Посоченият в този документ изпращач запазва отговорността си за правилното опаковане, даже и пратката с литиеви батерии да не е опакована от него или да не… Прочети повече

консолидиране на товари

Консолидиране в България

Консолидирането на товари представлява комбинирането им, за да се оптимизират разходите за транспортирането им. Такъв вид транспорт се нарича също така групажен. Консолидирането, или групажният транспорт, се извършва чрез сухопътен транспорт, въздушен транспорт, а също и по вода. Сухопътен транспорт за консолидирани пратки За България консолидираните пратки се транспортират по националната пътна мрежа, а извън България такива пратки се транспортират по международни пътища, за да достигнат до крайната дестинация бързо и без проблеми. Воден транспорт за консолидирани пратки От България транспортирането по вода на консолидирани пратки се извършва чрез основните пристанища, като се използват международни контейнерни линии. Въздушен транспорт за… Прочети повече

Транспорт на дрехи на закачалки

Транспорт на дрехи на закачалки

В съвременната търговия много фирми транспортират дрехи за внос или износ. Една част от дрехите могат да се превозват сгънати и подходящо опаковани. Друга част трябва да се транспортират на закачалки. Този вид превоз е улеснение, което спомага за запазване на добрия вид на дрехите, предотвратява намачкването им. За целта логистичните фирми предлагат специални контейнери и превозни средства, наречени дрехарки – микробуси или камиони.   Кашони за дрехи на закачалки Кашоните, в които дрехите могат да се превозват на закачалки, са оформени като гардероби. Дрехите се поставят на закачалките през специалния отвор в предната част. След това отворът се запечатва… Прочети повече

FCL/LCL контейнерен транспорт

FCL/LCL контейнерен транспорт

Две основни понятия, използвани при превозите за международен търговски износ и внос са FCL и LCL. Те се използват при превоза на стоки в контейнери, мултимодален превоз, който се извършва от 45 години и сега се използва за превоз на основния товаропоток в целия свят. Контейнерите се превозват от специализирани кораби контейнеровози, които товарят и разтоварват контейнерите на специализирани пристанища, наричани контейнерни терминали, както и специализирани камиони и специализирани жп вагони за комбиниране с превозването по море. FCL контейнерен транспорт Ако даден износител има достатъчно стоки, за да запълни цял контейнер за транспортиране, той избира FCL контейнерен транспорт. Този вид… Прочети повече

хладилен транспорт

Какво трябва да знаем за хладилния транспорт

Хладилният транспорт е свързан с транспортирането и логистиката на замразени и лесноразваляеми храни. Транспортирането им се извършва съгласно Спогодбата за международен превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и специални транспортни средства, предназначени за тези превози от 1970 г. Спогодбата регламентира правилата за транспортиране на лесноразваляеми продукти, за да се запази тяхното качество. Спогодбата определя следните изисквания за транспортиране: към транспортните средства; към отличителните знаци на специалното оборудван; към специалното оборудване; към температурата в транспортните средства по време на превоз. Обичайна температура, поддържана в хладилния транспорт Обикновено температурата на съхранение и транспортиране при хладилния транспорт не е по-висока от минус 18°С. При… Прочети повече

пътни такси при транспорт в Европа

Пътни такси за тежкотоварни автомобили при пътуване до Европа

За извършването на международен транспорт при преминаване през различните държави се изисква заплащането на пътни такси. Ние от А Логистикс подготвихме информация за винетните такси в някои от държавите, които са наши дестинации за транспорт и логистика.   Пътните такси за Белгия За извършване на транспорт в Белгия няма пътни такси. Единственото място, на което се плаща е тунелът Liefenhoeks. Таксата е 5.50 Евро за превозни средства под 2,75 м и 18 Евро за по-високи превозни средства.   Пътните такси за България За вътрешен транспорт в България се изискват винетни стикери. Камионите попадат в Категория 1. Цените са следните: Винетен… Прочети повече

Трансевропейска транспортна мрежа

Трансевропейска транспортна мрежа

Насоки на Европейския съюз за развитието на трансевропейската транспортна мрежа Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, която на английски се означава със съкращението TEN-T (trans-European Transport Network), е важно за създаването на по-благоприятни условия за бизнеса и конкуренцията при транспорта и логистиката на товари. Затова насоките на ЕС разглеждат развитието на международния транспорт с изграждането на нови групажни линии като важна задача, за да се осигурят създаване на работни места, все по-голям икономически растеж и социална обвързаност за целия Европейски съюз. Така ще се осигурят: мобилност на хора и стоки в ЕС; качествена инфраструктура, съврзваща всички части на ЕС, централни и… Прочети повече

Социални мрежи

Facebook
YouTube
LinkedIn