. Транспорт на малки товари

Транспорт на малки товари за Малта

За транспорт на малки пратки за Малта използвайте линиите на А Логистикс. Te са удобни за търговци, фирми, индивидуални клиенти. Търговските връзки не само с големите европейски страни, но и с малки страни като Малта се поддържат все по-интензивно. Малта е близо до Италия и с комбиниран транспорт се организира транспорт на малки товари, консолидирани в контейнери и върху палети за превози с групажните ни линии.   Организиране на консолидиране на различни видове товари Товарите и стоките, които се търсят в Малта и се внасят редовно или често, включват продукти на леката промишленост – храни, напитки и полуфабрикати. Внасят се… Прочети повече

пратки до Азербайджан

Консолидиране на пратки за Азербайджан

Оживената търговия със страните от Близкия изток се улеснява от редовните превози, предлагани от А Логистикс. Азербайджан е страна, която все по-често привлича търговци, внасящи редица стоки от различни европейски страни. За организирането на пратките, прегрупиране на количествата и единиците А Логистикс предлага консолидиране в базата в София. Какво включва процесът на консолидиране При получаване на пратки с различни стоки те се деконсолидират в София, тъй като се отделят количествата, които са за изпращане за Азербайджан, от тези, които са предназначени за българския пазар. След това количествата стоки, които ще бъдат изпратени за Азербайджан, се подреждат в контейнери или върху… Прочети повече

Международни експресни пратки

Международни експресни пратки

Международните пратки се изпращат много интензивно, както от отделни лица, така и от фирми и търговци. Търговията и честите пътувания, както и връзките на лица, учещи или работещи в чужбина, с роднини в страната, връзките между български и чуждестранни фирми налагат често изпращане на пакети и по-големи пратки. А Логистикс поддържа линии до редица европейски страни, както и до Изтока. Ние сме търсени за логистични услуги за доставяне на различни пратки. Експресните пратки, които можете да изпратите или получите с А Логистикс, се доставят бързо, което е необходимото решение за тези, които спешно трябва да получат вещи, документи, лекарства и… Прочети повече

Превоз на малки пратки

Малките пратки са многобройни в превозите на А Логистикс. Както физически лица, клиенти   изпращащи товари до свои роднини или познати, така и фирми, които изпращат мостри или малки по обем пратки със стоки до партньори или клиенти се възползват от групажните превози, с които обединените в по-големи товарни единици малки пратки достигат до редица дестинации. А Логистикс извършва превози на малки пратки с различни товари Обърнете се към нашите специалисти за превози на малки количества стоки, товари, мостри, лични вещи и т.н. Ние вземаме предвид спецификата на всеки товар и опаковаме отделните пратки по съответен начин, за да запазим както… Прочети повече

Превоз на малки пратки до Португалия

Превоз на малки пратки от Португалия до България и обратно

Превозите на пратки до Португалия и от Португалия до България са сред често търсените услуги от А Логистикс. Не само решения за отделни по-големи пратки, а и превози с групажни линии за често изпращащите малки пратки търговци и други клиенти са на разположение след отправяне на запитване за съответните дати и дестинации. Ежеседмичните групажни превози в двете посоки са гаранция за редовен транспорт Групажните превози са основна част от съвременната логистика, а групажните линии на А Логистикс между България и Португалия са редовно запълнени с пратки на клиенти. Необходимостта от изпращане на малки пратки с дрехи, търговски образци, книги и… Прочети повече

превоз на личен багаж от Англия

Превоз на личен багаж от Англия за България

Личният багаж включва лични вещи, необходими в ежедневието, както и купени в страната, в която пребивавате за по-кратко или по-дълго. Англия е сред страните, които привличат с възможностите си за образование, запознаване с културата и историята на страната, както и с много други предимства. Когато трябва да изпратите личен багаж от Англия до България, използвайте разнообразието от транспортни решения от А Логистикс.   Заявете услугата за транспортиране на личен багаж по удобен за вас начин Използвайте възможностите за заявка, по телефон, имейл или чрез формата на сайта на А Логистикс. Приемаме поръчките чрез нашите партньори в Англия. Можем ежедневно да… Прочети повече

Консолидиране на пратки до Германия

Консолидиране на пратки до Германия от България

Консолидиране на пратки от А Логистикс – предимства Консолидирането е услуга, при която вашите пратки се поставят в контейнери за по-безопасно транспортиране. Консолидирането е особено подходящо, когато пратките се превозват при международни превози, както превозите от България до Германия. При превозите А Логистикс опакова вашите пратки до Германия в контейнери със стандартни размери, което улеснява подреждането им в транспортни средства, както и претоварването им от едно транспортно средство в друго, ако това се наложи. Транспортните средства превозват до Германия контейнери с консолидирани пратки на различни клиенти, ако пратките са малки по обем. Така на клиентите не се налага да чакат… Прочети повече

Малки пратки за чужбина

Малки пратки за чужбина

Малките пратки са основна част от всички пратки, изпращани или получавани от чужбина. Много често се налага изпращане на малки по обем товари: с документи с ценности с по-малки произведения на изкуството с електроника и други, както и малки пратки с лични вещи. А Логистикс извършва превози на малки пратки, в съответствие с необходимия срок на доставка и естеството на товара или предметите в пратката.   Дестинации, до които А Логистикс транспортира малки пратки С А Логистикс можете да изпратите или да получите малки пратки от всички европейски страни: Великобритания и Ирландия Франция, Италия, Испания, Португалия Белгия и Холандия, както… Прочети повече

Социални мрежи

Facebook
YouTube
LinkedIn