логистика в условията на локдаун

Бъдещето на логистиката и поуките от условията на пандемия

Пандемията от Ковид-19 засегна целия свят и всички сектори на индустрията и живота. Да се надяваме, че скоро периодът на изолация и ограничения ще приключи и фирмите и гражданите ще могат да възстановят нормалния си ритъм на работа и живот. Но вече всичко ще бъде променено. Хората вече се ориентираха към онлайн покупки, които се доставят до домовете им. Това удобство ще остане като важна част от живота ни. Логистичните превози също вече ще се осъществяват по нов начин. Фирмите, извършващи превози на стоки и товари, като А Логистикс, ще се основават на опита си по време на локдауна и… Прочети повече

Логистика на медицинско оборудване

Логистика на медицинско оборудване

Медицинското оборудване е един от видовете оборудване, които се транспортират често, за внос, износ или като дарение, или с други цели. Групажните линии на А Логистикс са удобни за транспортни решения за малки пратки с медицински уреди и апаратура, защото са оптимални по отношение на цената и не е необходимо да се изчаква дълго, за да заминат пратките. За големи пратки са подходящи FTL транспортни решения, като голямата пратка се превозва с отделно транспортно средство. Транспортни решения за различни видове медицинско оборудване Групажните линии с консолидиране на малки пратки в контейнери – LTL консолидиране, и FTL превозите са подходящи за… Прочети повече

Спедиторски услуги – превозвач, претоварвач, складов оператор

Превози А Логистикс извършва превози до всички европейски страни, както и до редица страни в Близкия Изток и в югозападна Азия. С тези страни българските производители и търговци поддържат много връзки, за внос и износ на основни стоки. Превозите, които извършваме, включват: комплектни превози, или FTL превози – тези превози се извършват с използване на дадено транспортно средство за стоки или товари само на един клиент групажни превози – те се извършват редовно до всички страни, до които предлагаме транспорт; удобни са за изпращане на малки пратки, които се групират и подреждат върху палети или в контейнери. С групажните превози… Прочети повече

модерните технологии в логистиката

Значението на модерните технологии в логистиката

А Логистикс е сред фирмите, които следят новостите в развитието на съвременни технологии и ги използват за още по-добро качество на логистичните услуги. Със съвременни решения даваме на клиентите възможност за получаване на бърза информация преди и по време на транспорта на товари и стоки. С модерните технологии се намаляват и цените на логистичните услуги. Използване на модерни технологии и оборудване в дейността на А Логистикс Съвременните технологии и оборудване улесняват дейността на служителите на А Логистикс. Сред тях са: автоматизирани системи в складовете, за следене на наличностите и условията в тях технологии в помощ на клиентите на А Логистикс,… Прочети повече

Складова логистика

Складова логистика

Складирането е неразделна част от съвременната търговия. А Логистикс предлага складови услуги и възможности за управление на складираните запаси чрез съвременните системи, които използваме. Нашите предимства включват и удобно местоположение на склада ни в София и обслужването от квалифицирани служители, които поддържат необходимите условия за съхранение на стоките според спецификата им.   Кои са критериите, по които можете да изберете качествени складови услуги Когато търсите логистична фирма с качествени складови услуги, трябва да имате предвид следните критерии: да има единна информационна система, с помощта на която да се управляват складовите наличности и да се получава информация за тях по всяко… Прочети повече

обратна логистика

Съвременни предпоставки за развитието на обратната логистика

А Логистикс предлага връщане на стоки и товари до изпращачите – услуга, която е позната като обратна логистика. Ще разгледаме първо кога се налага връщане на стоки и товари, а след това защо се подценява важността на включването на този вид логистика в гамата логистични превози на съвременните фирми.   Обратната логистика – същност Обратната логистика обхваща всички процедури, свързани с връщането на стоки за подмяна поради дефекти, връщане в периода, за който търговците и производителите са уточнили, че може да се върне закупената стока, както и връщане за ремонт или за рециклиране. Връщането на продукти за рециклиране и за… Прочети повече

комплексна логистика

Комплексни логистични решения от А Логистикс – предимства и компоненти

За производителите и търговците логистичните решения са основна част от бизнеса им. Тези решения са комплексни, за да отговорят на необходимостта от гъвкавост и ефективност на доставките по цялата верига. А Логистикс  предлага договорна логистика според индивидуалните нужди на всеки клиент, включваща транспорт, складиране и свързани с това дейности. За всяка дейност е важно да бъде извършена в кратък срок и цената й да е възможно най-ниска. За комплексна договорна логистика А Логистикс  има опита, професионалния подход и ресурсите да удовлетвори нуждите на клиентите си. Предимствата на персонализираната договорна логистика с А Логистикс Интегрираните услуги в договорната логистика, осъществявана от… Прочети повече

Обратна логистика

Обратната логистика – много важна част от съвременните логистични услуги

Обратната логистика е услуга, без която съвременните фирми не могат да осъществяват търговията си. Ето какви са линиите за обратна логистика: Чрез транспорта обратно до производителите се връщат обратно стоки, за които търговците предлагат срок за връщане, както и дефектни стоки. Затова обратната логистика е част от веригите за доставки. Още една важна функция на обратния транспорт е връщането до производителите на отпадъци и уреди, които са в края на жизнения си цикъл, за да се използват отново чрез рециклиране. А Логистикс предлага обратна логистика за връщане на стоки до търговци, както и връщане до производители на машини, уреди, материали… Прочети повече

за оптична промишленост

Логистични услуги за оптична промишленост

За транспорт на оптични уреди и продукти А Логистикс предлага решения за внос и износ, както и за местна дистрибуция, за търговци на едро, с превози на комплектни оптични товари, така и за търговци на дребно, с групажни превози до различни дестинации. Спецификата на оборудването и продуктите на оптичната промишленост Оборудването, както и продуктите на тази промишленост, са чувствителни и чупливи. Необходимо е да се опаковат добре за запазване при транспорта и да се полагат грижи за опазването им при самия транспорт. Специалистите, придружаващи транспортните средства на А Логистикс, са с дългогодишен опит в транспорта и грижите за оптични продукти… Прочети повече

Логистика за машиностроенето

Логистични решения за общото машиностроене

Съвременното машиностроене се нуждае от различни суровини, които се доставят от различни дестинации. Готовите продукти също се нуждаят от транспорт до складове и магазини. За решения за транспорт на суровини и материали, както и на готови машини и устройства, прибори и други А Логистикс ви предлага разнообразие от логистични услуги.   Решенията на А Логистикс за редовни доставки на суровини За нуждите на машиностроенето е необходимо редовно доставяне на суровини. Това са метали, метални сплави и други. За доставки на всякакви суровини за вашето производство на машини А Логистикс ви предлага транспорт с подходящи транспортни средства, в зависимост от особеностите… Прочети повече

Логистика за електронната промишленост

Логистика за електронната промишленост

А Логистикс предлага решения за транспорт на продукти и компоненти за електронната промишленост, които съставляват основна част от съвременната търговия. Пазарите за готови продукти на електрониката са оживени и динамични, новите продукти се радват на голямо внимание и търсене, затова навременната логистика до дестинации в различни европейски страни е от основно значение за удовлетворяване на търсенето.   Честото пускане на пазара на нови модели е характерно за електронната промишленост Развитието на технологиите води до производство на все по-нови и нови продукти на електрониката. От друга страна, отново благодарение на иновациите, производството на нови продукти става по-бързо. Това води до редовна… Прочети повече

Доставки на автомобили и части

Логистични решения за автомобилната индустрия

Тъй като търсенето на нови коли непрекъснато се увеличава, автопроизводителите отговарят с увеличена продукция. Тази продукция достига до клиентите с помощта на логистиката за автомобилната индустрия. Части за автомобили, автомобили, резервни части са сред товарите, за които А Логистикс предлага логистични решения. Складови решения за суровини и части за автомобилната промишленост За съхраняване на суровини и части за автомобилната промишленост са необходими големи площи. А Логистикс предлага складови решения за съхраняване на суровини и части, при необходимите условия и с наблюдение и отчитане на запасите. Доставки на автомобили и части на оптимални цени Доставките на автомобили и части на умерени… Прочети повече

Логистика за строителната индустрия

Логистика за строителната индустрия

Услугите на А Логистикс включват транспортиране на машини за строителната индустрия. Ние сме специализирани в международен транспорт и логистика за такива машини. Можем да ви предложим конкурентни оферти за  логистика и транспорт на машини и оборудване за вашите строителни проекти.   Спецификата на международен транспорт на строително оборудване Осигуряване на транспортни средства за превози на оборудване с голямо тегло Спецификата на транспортиране на обемно и тежко строително оборудване налага използване на специални транспортни средства, които могат да издържат тежестта на строителните машини. А Логистикс разполага с хенгери, които са с голям обем и са подходящи за транспортиране на извънгабаритни товари…. Прочети повече

складова логистика

Съхранение на стоки при складова логистика

Когато е необходимо стоките ви да се съхраняват в складове, А Логистикс ви предлага услугите си за складова логистика. Складова база на А Логистикс Ние разполагаме със складови бази в страната, в основните градове, за да можете по всяко време да изпратите стоки до близка дестинация. Освен това разполагаме с митнически и данъчен склад. В него обработваме акцизни стоки. Операции, извършвани в нашите складови бази За получаване на стоките и изпращането им до близки дестинации извършваме товаро-разтоварни операции. Но нашите складови бази не са само центрове за съхранение, разтоварване и товарене. Ние предлагаме на клиентите си и следните услуги: непрекъснат… Прочети повече

ISO 28000 сигурност на доставките

ISO 28000 – управление на сигурността по веригата на доставки

Значението на непрекъснатостта на доставките Повечето логистични фирми, като А Логистикс, имат непрекъснати вериги за логистични доставки в страната и чужбина. Ако доставките бъдат прекъснати, поради недостатъчна сигурност, това ще се отрази на бизнеса на клиентите на А Логистикс. За да не се допускат прекъсвания на логистичните услуги, както и да се предвидят и управляват възможните рискове, се прилага стандартът ISO 28000. Стандартът ISO 28000 се прилага за системи за управление на сигурността при извършване на верига от доставки от логистичните фирми. Какво представлява стандартът ISO 28000 Това е стандарт, определящ изискванията за системите за управление на сигурността, включително аспектите,… Прочети повече

Интермодална логистика

Интермодална логистика

Интермодалната логистика е отговор на необходимостта от комбиниране на различни видове транспорт. Комбинирането дава възможност в отделни участъци от маршрута да се използват най-подходящи видове транспорт, които спомагат за намаляване на разходите и за времето за доставка. А Логистикс активно прилага решения за интермодална логистика и се нарежда сред фирмите, които активно допринасят за намаляване на разходите за превози, заедно с грижата за околната среда.   Оптимизирането на маршрута – основна задача на спедиторите Общият стремеж към осъществяване на зелени логистични услуги  – услуги, при които се намаляват не само разходите за транспорт, но и вредните емисии, замърсяващи околната среда,… Прочети повече

Логистика за химическата промишленост

Все по-нарастващата нужда от логистика за химическата промишленост Химическата промишленост се развива с изключително бързи темпове. Все повече клонове на промишлеността зависят от продуктите, които осигурява тази промишленост. Те са продукти, които са основни за получаването на редица съвременни продукти. На свой ред химическата промишленост се нуждае от суровини за различните производства. Нарастващите нужди от суровини, осигурявани за и от химическата промишленост, изискват все по-голям обем логистични услуги. Тези суровини, продукти от химическата промишленост, се превозват със сухопътен транспорт, воден транспорт – в контейнери, и с въздушен транспорт, според избрания оптимален маршрут и срока, в който трябва да бъдат доставени…. Прочети повече

Зелената логистика

Зелената логистика – бъдещето на отрасъла

Промяната в климата създава проблеми не само за обществото като цяло, но и за бизнеса и логистиката. Затова съвременните логистични фирми се обръщат към методите за зелена логистика. Ефектът от неблагоприятни природни явления Неблагоприятните природни явления като засушаване и прекомерни валежи пречат на някои видове производство. Освен това поради тях може да намалее потреблението на дадени видове стоки, които се внасят, поради намалена покупателна способност на населението в засегнати от бедствия райони. Засушаването се отразява на водния транспорт, а валежите пречат на извършването на превози с автомобилен транспорт. Приносът на зелената логистика за намаляване на глобалния ефект върху климата Логистиката… Прочети повече

доставките за електронна търговия

Логистика за електронната търговия

Електронната търговия все повече се разраства. Все повече фирми предлагат своите стоки чрез Интернет, за да достигнат до купувачи от различни места, включително и в чужбина. Огромното предимство на електронната търговия Тя предлага несъмненото удобство за пазаруване от удобството на дома или от всяко друго място, без ограниченията, които са свързани с работното време на обикновените магазини. Други предимства на електронната търговия Купувачите имат възможност да разглеждат подробно стоките в онлайн магазините, без ограничения, без притеснения, че трябва да освободят място на други клиенти, които се интересуват от същите стоки. Търсенето на стоки и намирането им в онлайн магазините е… Прочети повече

логистични решения

Contract logistics – логистични решения за комплексни проекти

В днешния динамичен свят, с оживена търговия и необходимост от редовно зареждане на стоки, компаниите са изправени пред предизвикателството да организират комплексни доставки, за да могат да отговорят нуждите на клиентите по всяко време.   Комплексни проекти за логистични услуги Комплексните проекти за логистични услуги могат да бъдат решения на разумни цени, с основни предимства: Анализ на нуждите на дадената фирма Предлагане на конкретен проект, съответстващ на нуждите на фирмата Договаряне на цени, които допринасят за съкращаване на общите разходи Повишена ефективност на логистичните услуги Предимството на комплексните логистични решения по отношение на времето Факторът време е от съществено значение… Прочети повече

ADR конвенция за превози на опасни товари

Международна ADR конвенция за превози на опасни товари

А Логистикс предлага превози на опасни товари, спазвайки напълно изискванията за транспортиране на този вид товари, определени в Международната конвенция ADR: Превозите се извършват със специални, лицензирани за превози на опасни товари транспортни средства. Шофьорите на фирмата, извършващи превозите, са преминали специално обучение и са сертифицирани съгласно Конвенцията ADR. Изготвят се всички необходими съпровождащи документи. Какво представляват опасните товари съгласно Конвенцията Към опасните товари спадат вещества и предмети, превозът на които е разрешен при специални условия, за да се избегне възникването на рискове. Видове опасни товари по класове Опасните товари се обобщават в девет класа. Към Клас 1 спадат взривните… Прочети повече

Превоз на опасни товари

Превоз на опасни товари

А Логистикс извършва превози на опасни товари от различни класове на опасност, включително оборудване под налягане и заразени материали от животински произход. Превозните средства за превози на опасни товари Разполагаме с голям брой превозни средства, специално оборудвани за тази цел, в съответствие с Директива 98/91 на Европейския съюз. Тази директива определя одобряването на превозните средства за превозване на опасни товари и техническите изисквания към тях съгласно Международното споразумение ADR за превози на опасни товари. Също така директивата въвежда сертификат, улесняващ регистрацията на превозни средства в страните-членки на ЕС. Организиране на превозите на опасни товари в зависимост от класа на опасност… Прочети повече

Експресни доставки

Експресни доставки

Експресните доставки се използват за доставяне на стоки или други пратки, които трябва да стигнат до получателите по-бързо, отколкото с обикновени доставки. За такъв вид доставки се използва съкращението КЕП – куриерски, експресни и пакетни услуги.   Обикновено експресните пратки са с малко тегло, до 31 кг.   Често се налага експресно транспортиране и на различни други видове товари. С А Логистикс можете да разчитате на експресни доставки както на малки, така и на големи пратки.   Експресните доставки често включват малотрайни продукти.   Какво ви предлага А Логистикс с експресните доставки Атрактивни цени Бързо обслужване Подходящи решения за всяка… Прочети повече

Складиране на товари

Складиране на товари

Складовете на А Логистикс за съхраняване на товари за различни срокове от време са оборудвани съгласно най-новите изисквания, за да осигурят необходимите условия за съхранение на всякакви стоки. Част от складовете са под митнически контрол, осъществяван върху стоки от страни извън Европейския съюз.   Предлагани услуги за складиране на товари Съхранение на палетизирани товари Съхранение на непалетизирани товари Съхранение на дрехи на закачалки Съхранение на дрехи в кашони Пакетиране и етикиране на товарите според изискванията, представени от клиентите Услуги с добавена стойност Възможност за клиентите да следят складовите си наличности, използвайки уеб сайта на А Логистикс   Консолидиране и деконсолидиране… Прочети повече

внос на стоки

Указания за внос на стоки в България

Вносът на стоки заема голям дял от логистичните услуги на А Логистикс. За търговците, внасящи стоки в България, е необходимо да са осведомени за следните изисквания: За изпращането на пратки За ограниченията, които се прилагат стандартно при вноса на стоки За забраните по отношение на вноса на дадени стоки в България Тъй като за всяка конкретна стока трябва да се направи справка за действащите закони и наредби, определящи вноса на стоки, пълна информация можете да получите, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти от фирма Алогистикс.   Изисквания за изпращане на пратки със стоки за внос в страната… Прочети повече

Логистични услуги за автомобилната индустрия

Логистичните услуги за автомобилната индустрия включват превоза и доставянето на:   резервни части и аксесоари автомобилни гуми леки автомобили товарни автомобили автобуси ремаркета полуремаркета Превоз на автомобили, автобуси, ремаркета, полуремаркета: нови или употребявани Превозът на автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, както нови, така и употребявани, се извършва от чужбина до всяка точка в страната на посочен адрес на получателя. Превозвачът носи отговорност по Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори. Транспортни средства за превозване на автомобили Транспортните средства включват: автовози бордови камиони Превозването на автомобили със специализирани транспортни средства е много по-евтино, отколкото придвижването на автомобилите на ход…. Прочети повече

митнически режим при международен танспорт на стоки

Митнически режим при внос, износ и транзит на товари

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ ПРИ ВНОС НА ТОВАРИ При вноса на товари се прилага съответният митнически режим в съответствие с търговската политика на страната и се извършват необходимите процедури на обмитяване, дължимо при внос на стоки.  А Логистикс осигурява цялостно митническо представителство при международния транспорт на стоки. Като резултат от митническия режим внос, внесените чуждестранни стоки придобиват митнически статут на местни стоки. Митническият режим внос важи за всички товари от чужбина, които ще бъдат използвани на територията на страната. При това не се изключва възможността за последващ износ на тези товари. Подаване на митническа декларация Митническата декларация при внос се подава заедно… Прочети повече

преференции при внос

Сертификатът за произход на стоките дава преференции при внос

Предимство на сертификата за произход на стоки Сертификатът за произход на стоки е преференциален документ. Стоките, които са придружени от него, се ползват с преференции, когато се внасят в други страни.   Данни, необходими за получаване на сертификат за произход Данните, които трябва да се попълнят за получаване на сертификата, са следните: данни за износителя; данни за чуждестранния получател; страна на произход; видът транспорт и данни за транспортното средство, с което ще се превозват стоките; данни за опаковките, маркировка, вид и брой; пълно описание на дадената стока, за лесно идентифициране от митническите служители; количество на стоката; заявление за издаване на… Прочети повече

извънгабаритни товари

Транспорт и логистика на извънгабаритни товари

Транспортът и логистиката на извънгабаритни товари е един от най-комплексните превози, които изискват координация между фирмата превозвач, отдел „Пътна полиция” и АПИ, специална техника и документи, за да може да бъде осъществен съгласно изискванията на съществуващата нормативна база. А Логистикс предлага на своите клиенти транспорт и логистика на извънгабаритни товари на територията на страната и чужбина, като гарантира спазването на всички необходими процедури за извършването му. Изисквания за превоз на извънгабаритни товари на територията на България Най-напред в Агенция пътна инфраструктура се подава заявление по образец №3. В него фирмата превозвач детайлно описва данните за товара, който ще бъде превозен…. Прочети повече

национална пътна мрежа

Национална пътна мрежа

Националната пътна мрежа на България обхваща мрежа от пътища, 460 на брой. Управлението на пътната мрежа се извършва от Агенция Пътна инфраструктура. За преминаване по националната пътна мрежа се заплаща винетна такса. Общата дължина на мрежата, по данни от 2012 година, е 19 602 километра. Националната пътна мрежа обхваща републиканските пътища, които включват автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас, както и общинските пътища, които имат местно значение. Някои от републиканските пътища са част от Трансевропейската пътна мрежа. Автомагистрали Автомагистралите от националната пътна мрежа включват действащи участъци, които са по-малката част; по-голямата част са все още в… Прочети повече

Социални мрежи

Facebook
YouTube
LinkedIn