Превоз на частични и комплектни товари

Превоз на частични и комплектни товари

За превози на частични и комплектни товари до различни дестинации най-добрият избор е с линиите на А Логистикс. Ние ви предлагаме удобни превози на конкурентни цени, с възможност за проследяване по всяко време, както за малки пратки, така и за големи по обем и тегло товари.   Превоз на частични товари Малките по обем пратки са частични товари. Те могат да се превозват с редовните ни групажни линии или да се изпращат като пакети. Разликата е в това, че пакетите, като по-малки, могат да се групират в групажна пратка с обща товарителница. Можете да изпращате различни частични товари като групажни… Прочети повече

Консолидиране за Румъния

Консолидиране за Румъния

Консолидиране на малки пратки се налага често, поради големия брой пратки с малък обем и тегло, които се изпращат до тази съседна страна.   Предимства на консолидирането При заявки за изпращане на малки пратки до Румъния предлагаме консолидиране в транспортни контейнери. Тези контейнери имат стандартни размери. Те лесно се товарят и разтоварват, което улеснява целия процес до достигането до крайните получатели в Румъния. В контейнерите пратките са допълнително защитени по време на транспорта, тъй като се запечатват. При консолидирането подбираме пратките според съдържанието им, така че да не се допусне повреда на някои пратки от други. Контейнерите се маркират и… Прочети повече

Консолидирани товари за Полша

Консолидирани товари за Полша

За транспорт до Полша на консолидирани товари линиите на А Логистикс са най-добрият избор. Това е предпочитаната услуга за всички изпращачи на малки пратки до Полша. Ако ви се налага да изпратите единични пратки, както и ако изпращате редовно малки по обем товари до Варшава и други дестинации в Полша, ще ви предложим консолидиране на товари за изпращане до тази страна. В нашата база в София извършваме консолидиране, като групираме заедно пратките според съдържанието им.     Контейнери за консолидиране на товари за Полша със сухопътен транспорт Контейнерите, които са със стандартни размери, са основните единици, използвани за консолидиране. Те… Прочети повече

консолидиране за Норвегия

Консолидиране на пратки за Норвегия

За консолидиране на вашите пратки и изпращането им до Норвегия в кратки срокове използвайте нашите услуги. А Логистикс извършва консолидиране на пратки с различни стоки, товари и лични вещи.   Консолидирането се извършва в контейнери За консолидиране използваме стандартни транспортни контейнери. Те се запечатват след запълване и така вашите пратки са защитени както от атмосферните условия, така и от повреди и кражби. Маркирането на контейнерите дава възможност за лесно проследяване. Можете по всяко време да получите информация за това, къде се намира автомобилът с пратката ви по време на транспорта, като ни предоставите референтния си номер. Използваме съвременна система за… Прочети повече

Превоз на пратки до Великобритания

Превоз до Великобритания на консолидирани пратки

Превозите до Великобритания се извършват редовно с линиите на А Логистикс. Ако дейностите ви включват редовно изпращане на малки пратки до тази страна, използвайте нашите услуги. Ние извършваме превози на консолидирани пратки до Великобритания, като осигуряваме и митническо обслужване, съгласно новите изисквания в сила след Брекзит. Превозите до Обединеното кралство се извършват ежеседмично, така че няма да се налага да изчаквате дълго. По време на превозите ще можете да проследявате статуса на пратките си, като ни представите референтните им номера.     Консолидиране на пратки за Великобритания Консолидирането се извършва в базата ни, която се намира в София. Подреждаме пратките… Прочети повече

Консолидиране на пратки

Консолидиране на товари от индивидуален или различни изпращачи

Малките пратки преобладават в съвременните превози, затова една от основните дейности на А Логистикс е консолидирането им, преди да се натоварят в транспортните средства. Консолидирането представлява комбиниране на различни пратки чрез подреждането им в контейнери или върху контейнерни платформи. Този вид подготвяне за транспорт има няколко предимства: консолидираните единици могат да бъдат транспортирани със следващата линия до съответната дестинация, без един клиент с малка пратка да се налага да изчаква, докато събере и други пратки; цените на превозите се разделят между клиентите, чиито пратки са консолидирани и се превозват с едно общо транспортно средство; намиращите се в запечатаните след запълване… Прочети повече

LCL консолидиране

Консолидиране за Нидерландия

Консолидиране за Нидерландия се налага при изпращане на малки пратки. Много удобни са редовните групажни превози до Амстердам. От там пратките за други дестинации се изпращат до тях след деконсолидиране. Организираме и превози на пратки, които са по-малки по обем, но клиентите предпочитат да бъдат превозвани с отделно транспортно средство. За такива заявки също извършваме съответно консолидиране.   Видове стоки, които се консолидират Приемаме заявки за консолидиране на различни видове стоки. Групираме ги според естеството на стоките, за да се предпазят от повреди по време на транспорта до Нидерландия. Направете заявка и ако е необходимо, е ви предложим подходящо опаковане… Прочети повече

Консолидиране на товари

Консолидиране на товари от различни доставчици

Когато се налага пристигнали в България стоки, доставени от различни доставчици, да се обединяват, за да се изпратят като нови обединени пратки до крайните дестинации, А Логистикс предлага консолидиране за тях. Консолидирането е удобно при внос от чужбина с линиите ни за превози, като обединяваме пратки от различни доставчици в консолидирани единици. Консолидирането е подходящо и за обединяване на пратки от различни доставчици, превозени до дадена дестинация в чужбина, които от там ще заминат за други дестинации. Използвайте нашите услуги за консолидиране. Освен различни видове транспорт и консолидиране в контейнери и автомобили ще ви посъветваме за най-доброто решение за консолидирането… Прочети повече

Консолидиране на контейнери

Консолидиране на контейнери за групажни пратки

Търговците, които редовно изпращат и получават малки пратки, се възползват от редовните групажни линии на А Логистикс. За да даваме възможност на клиентите пратките им да заминават възможно най-бързо, ги консолидираме в контейнери за изпращане на много пратки на различни клиенти с всяка линия.     Стандартни контейнери за групажни пратки Контейнерите, в които консолидираме пратките за групажни превози, са със стандартни размери. Така те лесно се товарят и разтоварват и също така лесно се подреждат в транспортните средства. След консолидирането всеки контейнер се маркира, което улеснява обработването им, както и проследяването, когато клиентите правят заявки за проследяване на статуса… Прочети повече

Консолидиране и дистрибуция

Консолидиране и дистрибуция на товари от България

Когато изпращате малки по обем пратки с товари от България за други страни, А Логистикс предлага консолидирането им в базата в София, за да заминат бързо със следващата групажна линия към съответната страна. Ние поддържаме редовни групажни линии до редица европейски страни и нашите клиенти с малки пратки не изчакват много до заминаването на пратките. Освен това консолидирането на товарите в един контейнер дава възможност да предложим ниски цени на превозите. Освен тези услуги предлагаме и дистрибуция на товарите след пристигането в крайната дестинация.     Консолидиране на товари С групажния транспорт до множество други европейски страни заминават консолидирани заедно… Прочети повече

Консолидация за Северна Македония

Транспорт на консолидирани пратки за Северна Македония

Транспортът на пратки за Северна Македония се улеснява от краткото разстояние до столицата Скопие и до други дестинации в страната, която е съседна на България. Редовните превози на различни стоки включват множество малки пратки, за които най-удобни са групажните превози. Малките пратки се консолидират за изпращане с групажните линии. Тъй като превозите на стоки включват различни видове продукция на леката промишленост, електроника, лекарства, санитарни материали и други, освен транспортни средства за превози на товари без специфични изисквания използваме и специализирани транспортни средства.   Видове консолидация за Северна Македония Консолидацията се извършва в контейнери. Служителите на А Логистикс съчетават отделните пратки… Прочети повече

Консолидация за Литва

Консолидация за Литва

Превозите на стоки и товари до Литва са много търсени, тъй като чрез тях се извършват доставки не само до балтийските страни. През Литва минават и маршрутите до европейската част на Русия. Тъй като пратките са много и сред тях преобладават малките пратки, А Логистикс предлага консолидация на пратките за Литва в базата си в София. След пристигане в столицата Вилнюс пратките се деконсолидират и предназначените за Русия количества продължават с линиите ни до основните руски градове в европейската част на страната. Консолидация за Литва в контейнери Извършваме консолидацията на товарите, които се транспортират до Литва, в контейнери. Размерите на… Прочети повече

Консолидация за Латвия

Консолидация за Латвия

Малките пратки преобладават в превозите на стоки и товари. Съвременната логистика предлага редовни групажни линии до страни не само от ЕС, а и други страни, които си сътрудничат с общността. Такава страна е Латвия, с която се поддържат редовен внос и износ на различни видове стоки. За износ на пратки с малки размери и обеми до Латвия улеснение е консолидацията, която А Логистикс предлага в базата си в София. Консолидация на малки пратки за оформяне на пратки до Латвия За търговци, които внасят стоки от различни страни и след това заделят количества за износ до Латвия, консолидацията е много удобна…. Прочети повече

Консолидиране на пратки за Кипър

Консолидиране на пратки за Кипър

С увеличаването на честотата на пътуванията до Кипър, както и увеличаването на броя на пратките, изпращани до тази страна, А Логистикс улеснява клиентите си, които изпращат стоки и други товари, с редовни групажни линии. За да се възползвате от бързо изпращане на пратките ви на ниски цени, заявете консолидиране в нашата база в София. Консолидиране на различни видове стоки, товари и лични вещи Можете да заявите консолидиране на различни видове стоки, товари и лични вещи. Заявките са най-често за продукти на леката промишленост, санитарни материали, електроника, както и на различни други видове. Свържете се с нашите служители, за да уточним… Прочети повече

Консолидирани пратки за Ирландия

Консолидирани пратки за Ирландия

Ежеседмичните логистични превози, които А Логистикс поддържа от България до Ирландия и от Ирландия към България, са необходимо решение и предпочитана услуга за много клиенти. Бизнесът с Ирландия се развива, зачестяват пътуванията на българи до Ирландия, както и на ирландски граждани до България. Това води до голямо търсене на превози на пратки, голяма част от които са малки. С редовните групажни линии до Ирландия на А Логистикс се изпращат множество консолидирани пратки в двете посоки.   Редовни групажни линии с транспорт на консолидирани пратки Групажните автомобили пътуват в двете посоки по веднъж седмично. Пратките, които са събрани до отпътуването на… Прочети повече

консолидирането на пратки в Астана

Консолидиране на пратки София – Астана, Казахстан

Търговията между България и Казахстан се развива и разширява. Освен внос на стоки от България и европейски страни за Казахстан клиентите на А Логистикс изпращат често пратки от Казахстан за България. Както при съвременните логистични превози до и от други дестинации, и транспортът на пратки от Казахстан за България включва множество малки пратки. За да се изпращат без чакане с най-скорошната групажна линия от Казахстан до България, предлагаме консолидиране на пратки. Заявете консолидиране на пратки в Астана Консолидирането се извършва в столицата на Казахстан Астана. Групажните линии на А Логистикс тръгват от Астана всеки петък. Преди това извършваме консолидиране на… Прочети повече

Консолидация София – Естония

Консолидация София – Естония

Интензивността на превозите на пратки до различни европейски страни се увеличава непрекъснато. Една от страните в прибалтийския регион, до която А Логистикс извършва редовни превози, е Естония. В съответствие с необходимостта от изпращане на голям брой малки пратки, които преобладават в ежедневните заявки за логистични превози до Талин и други дестинации в Естония, предлагаме консолидация на такива пратки в нашата база в София. Възползвайте се от услугата, когато изпращате малки по обем и тегло пратки с нашите ежеседмични групажни линии до Талин. Така стойността на превозите се разделя между клиентите, чиито пратки са консолидирани в една товарна единица – контейнер…. Прочети повече

Консолидиране на товари за Дания

Консолидиране на товари за Дания

Малките пратки с различни по естество товари за различни страни са голяма част от превозите на А Логистикс. Търговци и частни лица изпращат ежедневно малки по обем пратки, за които най-удобни са нашите групажни превози. С тях транспортът до Дания е по-евтин, а пратките се консолидират в базата на А Логистикс в София. Изпратете запитване за оферта и ще се свържем с вас Защо се налага консолидиране При превозите малките пратки са защитени, когато са обединени в контейнери. Контейнерите, които използва А Логистикс, са със стандартни размери. Товаренето им на превозните средства и разтоварването им се извършват лесно и самото подреждане… Прочети повече

Консолидация за Гърция

Консолидация за Гърция

Търговията със съседната на България страна Гърция е интензивна и включва както внос на стоки, така и износ. В износа се включват и стоки, внесени от западноевропейски страни. Пратките с такива стоки пристигат в София, където се отделят количества, предназначени за износ за Гърция. За консолидиране и транспорт на пратки за Гърция най-доброто решение е А Логистикс. Възползвайте се както от услугите ни за консолидиране на стоки в базата ни в София, така и от редовните ни групажни линии до Гърция. Консолидиране на пратки за Гърция в контейнери Контейнерите са най-удобните средства за консолидиране. Тъй като голяма част от пратките,… Прочети повече

контейнери за Босна и Херцеговина

Консолидация за Босна и Херцоговина

Консолидацията с А Логистикс дава възможност за групиране на пратки в контейнери, за по-лесно товарене, разтоварване и транспортиране без рискове за стоките в пратките. Използвайте възможността да заявите консолидация за стоки, произвеждани в България или внесени, например от други европейски страни, за превози до Босна и Херцеговина. Контейнерите, които използваме, са със стандартни размери. Групирането на пратките се извършва така, че да не се създават рискове от повреди за другите пратки в контейнера. Консолидираните пратки се изпращат бързо за Босна и Херцеговина, до която А Логистикс поддържа редовни групажни линии. Консолидиране – видове Услугите за консолидиране от А Логистикс включват… Прочети повече

Социални мрежи

Facebook
YouTube
LinkedIn