Български БългарскиEnglish EnglishItaliano Italiano
Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Други услуги
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Услуги Други услуги

Складиране


складиранеСкладиране в София, Консолидация, Деконсолодация на пратки.

Предлагане складиране на товари за краткосрочни и дългосрочни периоди, както и тяхната консолидация и деконсолидация на място, което ви дава възможност да се възползвате от по-комплексни логистични решения, което да е в помощ на вашия бизнес.

 

Ако имате въпроси относно вашите товари, изпратете запитване.


При на можете да съхранявате палетизирани и непалетизирани товари, както и дрехи в кашони и на закачалки.

 

Това ви позволява да използвате нашата складова база и логистични услуги за пълно логистични осигуряване, което ще ви даде свободата и спокойствието да отдадете цялото си внимание на бизнеса си и оставите ние да се грижим за логистиката.

 

От взимането на товара, неговото транспортиране и деконсолидация в нашата складова база до ре-консолидацията и разпращане до крайните точки, където товара е нужен, вие можете да разчитате на нашия професионализъм и отговорност и да видите в наше лице един сигурен партньор, чрез който ще можете да развивате бизнеса си и да вървите уверено напред.

 

Митническо представителство и агентиране


Предварителна подготовка на митнически документи за редуциране на времето за митническа обработка и периода на складиране във временен склад под митнически контрол. А Логистикс предоставя полезни документи - Заявка за товарене,
ADR конвенция, CMR конвенция и др.


Митническо представителство


Попълване на митнически декларации, CMR, EUR1 и изготвяне на документи за свободно движение на стоки (T2L)


Митническата обработка, вкл. деконсолидация, транзит към други митници и митническо складиране

 

Митническото представителство и агентиране е неизменна част от бизнеса в модерно време. В същността си то представлява самостоятелни представителни действия на определено лице (митн. агент) в полза на друго лице (доверител). Ако се разгледа от друг аспект, митническият агент може да се представи като вид посредник между пост- и след-митническите дейности, като се занимава с нужната документация и задължение относно прехода през митница, обмитяването на стоката и нейното митническо освобождане.

 

Този вид посредничество има своите характерни особености от гледна точка на правните норми, на които лежи договореността между участващите в сделката субекти, а именно митническият агент и доверителя (поръчителя).

 

Според Българския процесуален кодекс, основните задължения и правомощия на митническия агент се свеждат до три дейности: изготвяне на митнически декларации, представяне на стоки и прилежащите към тях документи за проверка от митническите органи и обезпечаване на митническите сборове.

 

Contract logistics

Логистични решения за комплексни проекти


Координиране и контрол на проекти на всеки етап от транспортирането

Под „contract logistics” (договорна логистика) се разбира прехвърлянето на задължението по логистика на трето лице, логистична фирма.

 

Една такава фирма изготвя и осъществява дейности планиране на доставни вериги, осигуряване на материални бази, складови площи, транспортни средства и всичко друго нужно за дистрибуцията на товарите, обработването на заявки и вземането на плащания, както и прилежащата към тази бизнес сфера инвентаризация. Логистичните фирми понякога дори отговарят и за взаимоотношенията с клиенти в пълна или частична степен.

 

Правилното логистично управление е изключително важно перо в управленската структура на една компания, като има пряко влияние и върху доходността и успеха на една компания. Макар и някои компании да избират сами да управляват логистиката си, други решават да се доверят на специалисти в тази област, като често това е и по-ефективният избор.

 

Логистичните фирми често трябва добре да изучат в детайли нуждите и аспектите на индустрията, в която извършват логистика, за да могат да достигнат до оптимални логистични решения и да доставят максимално качествена услуга.

А Логистикс предлага най-добрите логистични решения за вашите комплексни проекти, свързани с нашите дестинации - групаж Испания, групаж Италиягрупаж Англия и др.


 Изпратете запитване за оферта
и ще се свържем с вас


Запитване за оферта
Статус на пратка
Искане на pod
Полезни документи
Общи условия за клиенти
Общи условия за превозвачиНачало

Транспорт от А Логистикс
За нас
Кариери
Партньори
Услуги

Групажни линии
Комплектни превози
Специализиран транспорт
Експресни доставки
Превоз по въздух
Превоз по море
Вътрешен транспорт
Международен транспорт
Хладилен транспорт
Транспорт и логистика
Други услуги
Групажна пратка
Частичен товар
Консолидиране на товари
Текстилна логистика
Дестинации

Транспорт Англия
Транспорт Ирландия
Транспорт Великобритания
Транспорт Испания
Транспорт Италия
Транспорт Португалия
Транспорт Белгия
Транспорт Холандия
Транспорт Иран
Транспорт Франция
Транспорт Азербайджан
Транспорт Финландия
Транспорт Русия
Транспорт Туркменистан
Транспорт Обединени арабски емирства
Транспорт Швеция
Транспорт Германия
Новини

Новини
Блог

Контакти

Контакти