пратки за Европейския съюз

Международни пратки за Европейския съюз

Както търговията, така и комуникациите в ЕС са много интензивни. Пътуванията с цел образование или работа в друга страна се увеличават непрекъснато. Това означава, че непрекъснато нараства и броят на международни пратки от една страна до други, включително от България до други страни в ЕС. Международните пратки включват личен багаж, мостри, електроника, различни стоки продукти на леката промишленост, както и продукти на други отрасли на промишлеността. Електронната търговия също допринася за увеличения брой международни пратки Онлайн магазините предлагат стоките си на всички, които ги посетят и харесат дадени стоки. Транспортът на пратки за електронната търговия със стоки, закупени от купувачи… Прочети повече

Кранове за Грузия

Кранове за Грузия

Крановете се използват за приложения, в които се налага преместване на много големи тежести – извънгабаритни товари, предимно в строителството. Има различни видове кранове, които се различават и по размери и тегло. Грузия е една от страните, до които се налага транспорт на кранове. При превози до Грузия А Логистикс осигурява всички необходими условия и придружаващ персонал.     Особености на крановете като товари Както товарите, които вдигат, самите кранове са извънгабаритни товари. Затова за тях са необходими специални транспортни средства за превози на такива товари, а някои кранове се транспортират на собствен ход. Видовете кранове, които са мобилни, включват… Прочети повече

комплексна логистика

Комплексни логистични решения от А Логистикс – предимства и компоненти

За производителите и търговците логистичните решения са основна част от бизнеса им. Тези решения са комплексни, за да отговорят на необходимостта от гъвкавост и ефективност на доставките по цялата верига. А Логистикс  предлага договорна логистика според индивидуалните нужди на всеки клиент, включваща транспорт, складиране и свързани с това дейности. За всяка дейност е важно да бъде извършена в кратък срок и цената й да е възможно най-ниска. За комплексна договорна логистика А Логистикс  има опита, професионалния подход и ресурсите да удовлетвори нуждите на клиентите си. Предимствата на персонализираната договорна логистика с А Логистикс Интегрираните услуги в договорната логистика, осъществявана от… Прочети повече

Доставки от Италия за Иран

Доставки от Италия за Иран

Търговията между Иран и западноевропейските страни се разраства и за да отговори на необходимостта от доставки за азиатската страна,  А Логистикс предлага превози от Европа до Иран на различни стоки, както общи товари, така и такива със специфични изисквания за спазване по време на транспорта. Често клиентите ни правят доставки на италиански стоки след преразпределяне и претоварване в София. Това е още едно удобство за тях, което А Логистикс предлага в базата си в София. За различните видове стоки разполагаме със специализирани транспортни средства. По време на превозите стоките се запазват в добър вид и състояние, тъй като транспортните средства… Прочети повече

групаж Иран

Групажни превози за Иран

Иран е дестинация, до която се изпращат редица товари, като част от интензивната търговия с тази страна. За улеснение на клиентите А Логистикс поддържа групажни линии Иран-България в двете посоки. До Иран се транспортират различни видове товари и стоки, за които предлагаме както транспортни средства за различни товари, така и специализирани транспортни средства за групажни товари, за които има изисквания за специфични условия при превозите. Обърнете се към нас за превоз на малки пратки, за да ви предложим групажи с подходящи транспортни средства Нашият автопарк включва различни транспортни средства, тъй като извършваме превози на различни стоки, голяма част от които… Прочети повече

Превоз на малки пратки

Малките пратки са многобройни в превозите на А Логистикс. Както физически лица, клиенти   изпращащи товари до свои роднини или познати, така и фирми, които изпращат мостри или малки по обем пратки със стоки до партньори или клиенти се възползват от групажните превози, с които обединените в по-големи товарни единици малки пратки достигат до редица дестинации. А Логистикс извършва превози на малки пратки с различни товари Обърнете се към нашите специалисти за превози на малки количества стоки, товари, мостри, лични вещи и т.н. Ние вземаме предвид спецификата на всеки товар и опаковаме отделните пратки по съответен начин, за да запазим както… Прочети повече

Карго палет

Карго палет

Пратките се товарят и разтоварват бързо, както и подреждането им е по-ефективно, с оползотворяване на цялата площ в транспортните средства. А Логистикс предлага превози с карго палети за всякакви видове малки пратки. С карго палетни превози вашите стоки и товари ще достигат до крайните дестинации бързо и на разумни цени. Използвайте услугите ни за вземане от адрес и опаковане в карго палети А Логистикс ви предлага допълнителни улеснения за съкращаване на времето за достигане на товарите ви до нашите офиси. Заявете услугата, която е много търсена в логистичните превози – Pick & Pack. С нея ще вземем вашите товари от… Прочети повече

Внос на автомобили

Внос на автомобили

С все по-динамичното темпо на ежедневието живот автомобилите се превръщат в една от основните необходимости. Затова и вносът на автомобили е услуга, за която към А Логистикс все по-често се обръщат клиенти. В Европа най-крупният производител на коли е Германия, а в списъка на най-мащабните европейски производители влизат и Великобритания, Испания, Чехия, Белгия. В световен мащаб повече от половината внос на автомобили се осъществява с произведени в Европа коли. Наред с нови се внасят и употребявани коли от различни дестинации. Ние ще ви спестим и процедурите по оформяне на документите и митническите процедури, когато трябва да се преминава през митница… Прочети повече

Превоз на химикали

Превоз на химикали

Химикалите са основни суровини, без които е немислимо производството в повечето отрасли на промишлеността. Без химикали е немислимо производството във фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, производството на фуражи, строителството и други отрасли. Затова превозите на опасни товари заемат голям дял от логистичните услуги на А Логистикс. При транспорта се използват специални превозни средства, за да се запазят свойствата на продуктите химикали и да не се получи случайно замърсяване на околната среда. Много химикали са опасни за околната среда дори в малки количества, а при контакт между два химикала може да протече опасна химична реакция. Затова при подготовката на пратките и превозите им… Прочети повече

Карго превози

Карго превози

Карго превозите са един от етапите в съвременната търговия. Обърнете се към А Логистикс за транспорт на различни товари. Разполагаме с опитен персонал и автопарк с транспортни средства за различни товари. Основни видове товари, които можете да превозвате с А Логистикс Освен малки пратки със стоки, които не изискват спазване на определени условия, А Логистикс предлага превози на следните основни видове товари: бързооборотни стоки – със специализирани транспортни средства, с бързи и експресни превози извънгабаритни товари – с по-големи от стандартните тегло, дължина и/или ширина опасни товари – със специализирани транспортни средства, оборудвани за такива цели, съгласно Конвенцията ADR и… Прочети повече

Обратна логистика

Обратната логистика – много важна част от съвременните логистични услуги

Обратната логистика е услуга, без която съвременните фирми не могат да осъществяват търговията си. Ето какви са линиите за обратна логистика: Чрез транспорта обратно до производителите се връщат обратно стоки, за които търговците предлагат срок за връщане, както и дефектни стоки. Затова обратната логистика е част от веригите за доставки. Още една важна функция на обратния транспорт е връщането до производителите на отпадъци и уреди, които са в края на жизнения си цикъл, за да се използват отново чрез рециклиране. А Логистикс предлага обратна логистика за връщане на стоки до търговци, както и връщане до производители на машини, уреди, материали… Прочети повече

групажни превози

Превоз на авточасти

Авточастите са търсени от фирми и редица отделни клиенти, тъй като осигуряват поддържане на автомобилите в добро състояние. Износените части се нуждаят от смяна, а производителите и търговците на авточасти доставят и поддържат складови запаси за посрещане на нуждите на клиентите – сервизи и индивидуални клиенти. А Логистикс предлага гъвкави решения за превози на авточасти до всички дестинации в страната. Освен за търговия авточастите се превозват до търговците, когато е необходима подмяна в рамките на гаранционния период. Още едно направление в превозите на авточасти е обратната им логистика, т.е. връщането на дефектни части до производителите.     Осигуряване на ниски… Прочети повече

Внос и износ на семена

Внос и износ на семена

Вносът и износът на семена е част от спектъра от услуги на повечето логистични компании. Транспортират се семена за посев, семена от маслодайни култури, от редки растения и други. Транспортирането на семена има своята специфика, за да може да се запазят качествата на семената. А Логистикс предлага внос и износ на семена от всички видове.   Износ на зърно и маслодайни семена Износът на зърно от България е в големи количества, за средиземноморските страни, за страните от Близкия Изток и тези в Северна Африка. Голям е делът и на износа на маслодайни семена. И двата вида семена често се изкупуват… Прочети повече

карго палети

Карго палети от Англия, Италия, Германия, Испания и Холандия с камиони до София

За производители и търговци, които често трябва да транспортират малки пратки от Западна Европа до страни, разположени на североизток и югоизток – Русия, Грузия и Иран, А Логистикс предлага консолидирани превози с карго палети. Русия е важна дестинация за търговия, а Грузия и Иран са възлови места за превози до други азиатски страни. В тези страни има голямо търсене на стоки, произведени в западноевропейските страни, особено във водещите по производство страни като Германия, Испания и Италия. Изпратете запитване за оферта, за да се уверите, че консолидираните превози на А Логистикс са решението за вашите нужди от транспорт на стоки.  … Прочети повече

Карго от Турция

Карго от и до Турция

Турция не само има стратегическо разположение на основните търговски пътища, но и изнася различни видове стоки, които се търсят в европейските страни. Затова А Логистикс предлага редовен транспорт на стоки и товари от Турция до България и от там до други дестинации в Европа. Освен това страната е на търговските пътища от Близкия и Далечния Изток и редица търговци се нуждаят от транспорт на стоки, доставяни до Турция от други страни, които се транспортират до България и други европейски страни. Съседството с България и кратките разстояния улесняват превозите на карго от Турция до България. Затова заявките за транспорт се изпълняват… Прочети повече

Митнически услуги за Русия

Митнически услуги за Русия

А Логистикс предлага обработване на митнически документи за Русия, както и заплащане на митнически такси и транспорт до митницата, избрана от клиента. Ние сме добре запознати с изискванията за внос и износ за Русия и ще обработим вашите поръчки бързо и според всички изисквания. Ще ви уведомим какви придружаващи документи са необходими и ще ви съдействаме за изготвянето или получаването им.   Какъв е митническият режим на Митническия съюз на Русия, Казахстан и Беларус Митническият съюз между трите страни е интегрирана организация, за осигуряване на единна митническа територия. Съюзът прилага общи митнически мерки и обща митническа тарифа. Основният регулиращ държавен… Прочети повече

Експресен транспорт от и до Русия

Експресен транспорт от и до Русия

Търговията с Русия е интензивна и включва не само продукти на леката промишленост, но и козметика и машини, както и авточасти. Много търговци внасят стоки от Западна Европа и от България ги транспортират до Русия с услугите на А Логистикс. Когато се налага изпращане на експресни пратки, А Логистикс има изгодни оферти за транспорт в много бързи срокове. Както и обикновените превози, групажни и комплектни, експресният автомобилен транспорт до и от Русия се извършва през Литва. При много спешни превози предлагаме и въздушен транспорт за експресно транспортиране. А Логистикс има опит в експресните превози и познава отлично изискванията за оформянето… Прочети повече

цена за карго пратка

Какво е важно да знаете за карго пратките

Какво представляват карго пратките Пратките, които се предават на А Логистикс за изпращане, и са непалетизирани, с общо тегло за всичките пакети в пратката над 51 кг, се наричат карго пратки.   Как се изчислява минималната цена за карго пратка Минималната цена за транспорт на карго пратка се изчислява въз основа на теглото й.   Допълнителни начисления върху минималната цена Въз основа на цените на горивата и според пътните условия за конкретния период, А Логистикс добавя такса към минималната цена. Допълнителната такса се обявява на първото число на всеки месец.   Получаване на карго пратки За получаване на карго пратка… Прочети повече

Превоз на малки пратки до Португалия

Превоз на малки пратки от Португалия до България и обратно

Превозите на пратки до Португалия и от Португалия до България са сред често търсените услуги от А Логистикс. Не само решения за отделни по-големи пратки, а и превози с групажни линии за често изпращащите малки пратки търговци и други клиенти са на разположение след отправяне на запитване за съответните дати и дестинации. Ежеседмичните групажни превози в двете посоки са гаранция за редовен транспорт Групажните превози са основна част от съвременната логистика, а групажните линии на А Логистикс между България и Португалия са редовно запълнени с пратки на клиенти. Необходимостта от изпращане на малки пратки с дрехи, търговски образци, книги и… Прочети повече

Групажни контейнерни превози

Морски транспорт с групажни (консолидирани) контейнери (LCL)

Когато е необходимо да превозите своите стоки и товари по вода, маршрутите на А Логистикс за превози по море са изборът, който ще ви осигури цялостно обслужване. Ако обемът на пратките ви е по-малък от половин контейнер, по-изгодният вариант е да се обърнете към нас за превози с групажни контейнери. Групажните контейнерни превози Групажните контейнерни превози са много търсени от редица търговци, тъй като обединяват малки пратки на отделни клиенти, за да се избегне изчакването до събирането на достатъчно голям обем за една пратка за всеки, която да запълни цял контейнер. Опаковането на пратките вътре в контейнера се извършва така,… Прочети повече

Карго превози

Международни карго услуги от А Логистикс

Европейските страни развиват оживена търговия, най-вече с другите европейски страни. Страните-членки на ЕС са особено улеснени в търговските връзки, тъй като не се налага да се спазват изисквания и процедури при преминаване на граници. Свободата на придвижване улеснява търговията, а международните карго услуги за различни обеми и видове стоки и товари са все по-търсени. А Логистикс предлага както редовни групажни услуги за малки по обем товари до редица европейски страни, така и индивидуални карго услуги за търговци, транспортиращи големи по обем стоки.   Кога търговските фирми се обръщат към логистична фирма за карго услуги Търговските фирми търсят карго услуги от… Прочети повече

превоз на личен багаж от Англия

Превоз на личен багаж от Англия за България

Личният багаж включва лични вещи, необходими в ежедневието, както и купени в страната, в която пребивавате за по-кратко или по-дълго. Англия е сред страните, които привличат с възможностите си за образование, запознаване с културата и историята на страната, както и с много други предимства. Когато трябва да изпратите личен багаж от Англия до България, използвайте разнообразието от транспортни решения от А Логистикс.   Заявете услугата за транспортиране на личен багаж по удобен за вас начин Използвайте възможностите за заявка, по телефон, имейл или чрез формата на сайта на А Логистикс. Приемаме поръчките чрез нашите партньори в Англия. Можем ежедневно да… Прочети повече

Карго пратки за Дубай

Карго пратки и групажи за Дубай

Търговията между България и ОАЕ се нуждае от чест транспорт на карго пратки. Тези пратки се изпращат главно от столицата на България София и основния град в ОАЕ – Дубай. Затова А Логистикс поддържа редовни линии за превози на различни по обем карго пратки, както и групажни линии за по-малки пратки, които са удобни с честотата си. Ако извършвате търговия от основните европейски страни, Германия, Италия и Франция, както и от други европейски страни, и се нуждаете от транспорт на доставените стоки с карго пратки за Дубай, обърнете се към А Логистикс. Ние предлагаме транспортните услуги за различни карго пратки… Прочети повече

Международни пратки за Туркменистан

Международни пратки за Туркменистан

Близкият Изток е район, в който редица държави търгуват с Европа. Търговията се осъществява чрез редовни логистични линии за международни пратки. За транспорт на вашите пратки до Туркменистан разчитайте на А Логистикс.   А Логистикс предлага транспорт до Туркменистан от България и от други европейски страни За поддържане на вашите търговски връзки с туркменистанските ви партньори и клиенти можете да използвате както групажните линии на А Логистикс от Германия, Франция и Италия, така и от България. Групажните линии до Туркменистан се поддържат със сътрудничеството на партньора на А Логистикс в Иран, който поема линиите на границата, в Базерган, както и… Прочети повече

1. Палетизиране на товари

Палетизиране на товари при международен превоз на стоки

Международните превози на стоки често включват по-малки единици, които трябва да се опаковат така, че да се товарят и разтоварват бързо и удобно. Друго предимство на опакованите единици товари е възможността за запазване на стоките в тях от повреди. Палетизирането е един от основните начини за опаковане на товарите в единици, които са удобни за транспортиране.   Стандартните размери на палетите улесняват товаренето, разтоварването и превозите Палетите, използвани за международни превози, са със стандартни размери. Така те лесно се товарят, разтоварват и разполагат в транспортните средства. А Логистикс използва стандартни палети за опаковане на товари на клиенти за международни превози…. Прочети повече

транспорт от Германия за Иран

Групажен транспорт от Германия за Иран и обратно

Групажният транспорт е предпочитан от повечето клиенти, тъй като често се налага да изпращат малки пратки, а с групажните превози от А Логистикс в кратък срок могат да се транспортират малки пратки с всякакъв размер.   Непрекъснато обслужване от А Логистикс за групажен транспорт Заявете групажен транспорт на малки пратки от Германия до Иран или от Иран до Германия – А Логистикс поддържа редовни групажни линии в двете посоки, а заявките се обработват непрекъснато. Във всеки ден от седмицата, включително в събота и неделя, можете да направите заявките си, които ще бъдат обработени бързо и пратките ви ще заминат за… Прочети повече

Експресен транспорт за Италия

Експресен транспорт за Италия

Транспортирането на стоки и товари до Италия включва редовни групажни линии и комплектни превози до страната за индивидуални клиенти. А Логистикс осигурява редица улеснения за удобен транспорт на конкурентни цени. Тези улеснения са особено важни, когато трябва експресно да изпратите товари и стоки до Италия. Независимо от вида на пратките ви и от размера им, експресният транспорт ще бъде организиран в максимално кратки срокове. За експресното транспортиране ще ви улесни и 24 часовото обслужване, осигурявано от А Логистикс. През всеки ден от седмицата, включително в събота и в неделя, можете да се обърнете към нас за експресен транспорт до Италия…. Прочети повече

Износ за Иран

Износ за Иран

Иран е страна с богати нефтени запаси и вторите по големина залежи на природен газ в света, но внася редица машини и други стоки. От европейските страни, главно от Германия, се изпращат редовно пратки със стоки. България също изнася редица стоки за Иран.   Износ на основни стоки за Иран от България Износът от България включва машини, резервоари и цистерни, апарати за рентгенотерапия, стъклени предмети, грозде, сушено грозде и сушени плодове, дрехи, хартия на рула, както и кабели, фосфорни торове и някои други стоки. Според спецификата на товарите А Логистикс предлага различни специализирани транспортни средства. Когато изнасяте хартия на рула… Прочети повече

палетни пратки до Грузия

Палетни пратки до Грузия

Непрекъснатата търговия с Грузия се улеснява от редовните превози на различни по обем пратки с А Логистикс. Палетните пратки заемат голям дял в превозите на стоки до Грузия, които се осъществяват с помощта на нашата партньорска фирма в Иран. От офиса на нашия партньор на границата на Иран пратките за Грузия се претоварват за транспортиране до Тбилиси.   Палетните превози – улеснение, пестящо време и усилия Търсенето на машини и резервни части, а също и на редица други стоки, налага редовни логистични превози до Грузия, а палетизирането улеснява както натоварването и разтоварването в камионите, така и прехвърлянето от едно транспортно… Прочети повече

Митнически услуги за Иран

Митнически услуги за Иран

Търговията с Иран и спектърът от логистика на стоки за тази близкоизточна държава се разширяват непрекъснато. Ежедневните превози на групажни и комплектни товари от европейски държави през България за Иран са свързани и с преминаване през митници. А Логистикс предлага не само редовни превози до Иран с групажни автомобили и отделни транспортни средства за комплектни товари, но и редица митнически услуги, които улесняват клиентите, извършващи търговия с тази страна. Независимо дали вашите стоки се транспортират като частични товари, консолидирани в София, или като комплектни пратки, използвайте митническите услуги, които се предлагат от А Логистикс. Независимо дали стоките са машини, с… Прочети повече

Консолидиране на пратки от България до Франция и обратно

Франция е сред страните, които извършват оживена търговия – тя е в първата десетка на страните, които са основни икономически сили в световен мащаб. Фактът, че около две трети от икономиката се представлява от сферата на услугите, обяснява интензивния внос на стоки, включително от България – във Франция съществува тенденция за все по-нарастващопотреблението на стоки. От друга страна, сред силно развитите отрасли са строителството, транспортът, химическата, фармацевтичната промишленост, както и автомобилостроенето. За нуждите на тези отрасли са необходими суровини, а износът включва и малки пратки предимно до страните от Европейския съюз, тъй като повече от 70% от търговския обмен на… Прочети повече

Транспорт на кранове

Транспорт на кранове

Транспортът на кранове се налага при покупка на нови кранове, при преместване от едно място на работа до друго, при даване под наем на кранове. За всички цели, при които се налага транспорт на кранове, А Логистикс предлага услуги в зависимост от вида, теглото и размерите на крановете, както и в зависимост от необходимите срокове на доставки. Когато се налага транспорт на новозакупени кранове или превози до нови дестинации – строителни площадки и други места на товарене и разтоварване на извънгабаритни товари, А Логистикс предлага подходящи транспортни решения.   Определяне на начина на транспортиране на крановете Според това, дали крановете… Прочети повече

преместване на предмети на изкуството и антики

Транспортни услуги за преместване на предмети на изкуството и антики за музеи и галерии

Предметите на изкуството и антиките са ценни експонати, които изискват и специални грижи при опаковането и транспортирането им. Транспортът се налага, когато музеи и галерии организират изложби на експонатите си на други места. За надеждни транспортни услуги на такива експонати се грижи А Логистикс. В персонала на фирмата има служители, които са с достатъчно знания и опит в опаковането и превозите им. Специалните грижи за ценните експонати започват с опаковането им За да се предпазят от рискове от счупване, одраскване, нащърбване при транспортиране, ценните предмети като произведения на изкуството и антики трябва да се опаковат по подходящ начин. Често такива… Прочети повече

транспорт на фармацевтични продукти

Доставки за фармацевтичната промишленост

Доставките на фармацевтични продукти са свързани с отговорност за продуктите на всички участници в доставките, така че тези продукти да достигнат до потребителите със запазен срок на годност и в добро състояние. При доставките на продукти за фармацевтичната промишленост А Логистикс използва специализирани транспортни средства с възможности за поддържане на необходимата температура и влажност, а доставките се придружават от специалисти с опит в превозите на продукти като лекарства, добавки, суровини и други продукти на фармацевтичната промишленост.   Значението на логистиката за фармацевтичната промишленост Разходите за логистика имат голям дял в общите разходи на фармацевтичните производители.  От фирмите за производство количествата… Прочети повече

Камиони за Дубай

Камиони за превози до Дубай

Превозите до Дубай са сред често заявяваните услуги за транспорт с камиони на А Логистикс. Това се дължи на интензивния внос на стоки от водещите европейски производители, като фирми от Германия, Франция и Италия. Ако трябва да извършим превози в много кратки срокове, предлагаме експресни превози, със смяна на двама шофьори.   Междинно складиране и претоварване в София Износителите, които извършват внос на стоки от тези страни до Дубай, както и превози на стоки и товари от там до други дестинации в ОАЕ, могат да разчитат на междинно складиране на стоките в София, както и на претоварване в София преди… Прочети повече

Митническо представителство

Митническо представителство до страните от Близкия изток

Митническото представителство от А Логистикс ще улесни превозите на товарите ви до Близкия Изток. Ние извършваме нашите услуги по митническо посредничество в съответствие със Закона за митниците, както и с допълнителните актове към него.   Обърнете се към нас за митническо посредничество до страни от Близкия Изток При транспорт на товари и стоки до Иран, Азербайджан, Туркменистан, ОАЕ заедно с поръчката за превози на вашите пратки отправете запитване и за митническо представителство за тези страни. С комбиниране на превозите от европейски страни А Логистикс улеснява износителите на стоки от Европа за страните от близкоизточния район.   Митническо посредничество за различни… Прочети повече

Транспорт на машини за Иран

Транспорт на машини за Иран

Машини и резервни части се произвеждат от водещите по промишлена продукция страни в Европа, а сред страните, които внасят машини, е Иран. А Логистикс предлага транспорт на машини с различни габарити от европейските страни до Иран, през България. За износители от страни с голям по обем износ като Германия и Франция предлагаме различни видове транспортни услуги. Предлагаме и транспортни услуги за машини от България до Иран.   Транспорт на по-малки и по-леки машини, както и на тежки и обемисти машини А Логистикс извършва транспорт на машини с по-малки размери и тегло с бордови товарни автомобили. Те са подходящи и за… Прочети повече

Консолидиране на пратки до Германия

Консолидиране на пратки до Германия от България

Консолидиране на пратки от А Логистикс – предимства Консолидирането е услуга, при която вашите пратки се поставят в контейнери за по-безопасно транспортиране. Консолидирането е особено подходящо, когато пратките се превозват при международни превози, както превозите от България до Германия. При превозите А Логистикс опакова вашите пратки до Германия в контейнери със стандартни размери, което улеснява подреждането им в транспортни средства, както и претоварването им от едно транспортно средство в друго, ако това се наложи. Транспортните средства превозват до Германия контейнери с консолидирани пратки на различни клиенти, ако пратките са малки по обем. Така на клиентите не се налага да чакат… Прочети повече

Експресен транспорт до Иран

Експресен транспорт до Иран

Експресният транспорт с А Логистикс ви осигурява бързо изпращане и получаване на пратки до и от Иран. Ние ви предлагаме и експресен транспорт, когато комбинирате транспорт на стоки и товари от европейски страни до България с транспорта им от България до Иран.   Ежедневен експресен транспорт с предлагане на превоз в кратък срок след всяко запитване А Логистикс има непрекъсната готовност за експресни превози, тъй като знаем колко е важно да ви осигурим такива превози във възможно най-кратък срок след заявка. Имаме ежедневна готовност за превози с нашите транспортни средства, готови за експресна логистика, както и с нашите шофьори, които… Прочети повече

Дрехи на закачалки за Италия

Дрехи на закачалки от България за Италия и обратно

България заедно с Албания е сред водещите страни производители на конфекция. А Италия е една от страните, в които се създава модата. Износът на конфекция на закачалки, както и на бутикови облекла на закачалки, е редовна услуга, която А Логистикс извършва за клиенти производители и търговци от България до Италия и от Италия до България.   Транспорт на дрехи на закачалки от Италия В Италия Милано е всепризнатият център на модата. Освен това в редица други градове се създават бутикови облекла и конфекции, които се изнасят за други страни, включително за България. Обърнете се към А Логистикс за транспорт на… Прочети повече